Frågor & Svar

Kan man bli medlem i Sveriges Hembygdsförbund?
Svar: Ja, genom att gå med i en lokal hembygdsförening som är ansluten till SHF.

Har alla föreningar en hembygdsgård?
Svar: Nej, ungefär 1350 föreningar av 2000 har hembygdsgårdar.

Är det bara gammeldans och knätofs?
Svar: Hembygdsföreningar kan arbeta med allt som har med den lokala historien och miljön att göra. Många föreningar, särskilt på landsbygden, sätter ett särskilt värde på äldre traditioner och visar gärna upp folkdans och hembygdräkter vid särskilt festliga tillfällen. Andra föreningar intresserar sig för industrisamhällets historia eller dokumenterar samtiden. Det beror helt på medlemmarnas intresse och engagemang.

Finns det hembygdsföreningar i städerna?
Svar: Ja, det finns många hembygdsföreningar som arbetar i städerna. Tyvärr uppfattas ordet hembygd som något som främst har med landsbygden att göra, trots att det är lika relevant i staden.

Är det inte väldigt många pensionärer i hembygdsföreningarna?
Svar: Många äldre engagerar sig i hembygdsrörelsen. Det ger oss en fördel jämfört med många andra föreningar eftersom äldre människor har både kunskap och tid att jobba ideellt. Så länge aktiviteterna riktar sig till alla åldrar är det inget som helst problem. Sedan finns det även yngre som engagerar sig.

Hur finansieras Sveriges Hembygdsförbund?
Svar: SHF finansieras av medlemsavgifter från föreningarna (ca 3,5 miljoner per år) samt med verksamhetsstöd från staten (ca 3 miljoner per år). Därutöver har organisationen projektmedel för tillfälliga satsningar och ett avtal med Länsförsäkringar i Halland om grundförsäkring samt försäkring av byggnader och lösöre.

Finns det några invandrare i hembygdsföreningarna?
Svar: Ja, men SHF frågar aldrig om medlemmarnas bakgrund och vet därför inte hur vanligt det är. Hembygdsföreningarnas verksamhet riktar sig till människor som är intresserade av en särskild plats. Det kan självklart vara människor med utländsk bakgrund.

Mejla en fråga till [email protected]