Protokoll oktober 2018


Ilse Kastanius ordf                                                    Sara Sand

Lennart Eliasson Inger Forsberg

Ulrik Stensson Linda Gustavsson

Lennart Andersson Kerstin Spjuth

Ordf Ilse Kastanius hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

Kassör Lennart Andersson redovisade det ekonomiska läget för Parken och Skolan.

och att vi nu har ett gemensamt konto för Park och Skola.

- Skylten ” Gamla Skolan” kommer att sättas upp i veckan.

  • Linda har undersökt kostnad och modell på nya kaffekoppar till skolan. Inget beslut om inköp fattades.
  • Infotavla är nu uppsatt utanför Skolan.
  • Förslag på utformningen av en info-broschyr delgavs. Linda undersöker kostnaden för att trycka 500 st.
  • Inomhusloppis planeras i febr. Det ska kosta 100 kr att hyra ett bord och enkel fika finnas att köpa. Kerstin sprider info via Facebook och tar emot anmälan från intresserade.
  • Info-Point på Ässet? Inger undersöker.

Den 9/10 kl 18.00 hålls infomöte av kulturförvaltningen om möjlighet till extra bidrag

för bl.a investering eller utbildning. Genomgång av blanketten till årsbidragsansökan

och vad som behövs för en komplett ansökan.

Ilse Kastanius, Lennart Andersson och Ulrik Stensson deltager.

Söndagen den 14 okt kl 15.00 visar Karl-Birger Svenningsson inspelad intervju med Kerstin Rybeck. Detta är den första i serien med inspelade intervjuer av gamla Forshedabor. Plats Gamla Skolan. Kaffeservering.

Fortfarande problem med varm/kallvattnet. Åtgärder måste vidtas om det fortsätter.

Kärda VVS har tittat på problemet och föreslagit att ev sätta ett filter i källaren.

Placeringen av hyresgästens brevlåda ska ändras samt sättas upp en skylt ”PRIVAT

PARKERING” på väggen framför hyresgästens bilar.

Möte med Aktivare Forsheda 16/10 kl 18.00. Planering av Julmarknaden. Ilse och Inger deltar.

Tre ”nya” utställare har anmält intresse att ev deltaga.

Stig Toresson har rensat och gjort iordning grusgången till Skolan.

Inbjudan till Landsbygdsträff med Värnamo kommun den 2 okt i Dannäs våffelkaffe.

Verksamhetsledare för Leader Linné Småland informerar vilka finansmöjligheter det finns för att genomföra olika satsningar i t.ex Hembygdsföreningen

Diskuterades hur vi hanterar sandningen vid halka på grusgången till Skolan.
Frågan tas upp på nästa möte igen.

den 12 nov kl 17.30 i Gamla Skolan. Ta gärna med vinster till Julmarknaden.

Fikalista:

Inger Forsberg ( 12 nov)

Linda Gustavsson

Ulrik Stensson

Sara Sand

Kerstin Spjuth

Lennart Eliasson

Lennart Andersson

Ilse Kastanius

Ordförande Ilse Kastanius tackade och avslutade mötet

Forsheda den 1 okt 2018

Inger Forsberg sekr

Förening:

Forsheda Hembygdsförening

Skapad av: Lennart Andersson (2018-10-17 09:55:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Forsheda Hembygdsförening (2019-02-16 10:03:19) Kontakta föreningen