Hembygdsparken


Lillabo

Lillabo

Lillabo Byggd på 1800-talet på Slättövägen. Först rättar och därefter arrendatorbostad till Forsheda Prästgård.Emil Karlsson arbetade som arrendator och bodde i stugan 1898-1918.På 1940-talet skänktes Lillabo, av systrarna Amanda och Johanna Johansson till Kyrkan. Fram till att församlingshemmet byggdes användes kyrkan till kyrkans ungdomsverksamhet och även för konfirmationsundervisning.1974 flyttades Lillabo från sin ursprungliga plats till Prästgårdstomten (ca 50 m )1975 disponerade Hembygdsföreningen för första gången Lillabo  och höll sitt årsmöte där.
1999 flyttades Lillabo till Hembygdsparken

 

Sadelmakeri och skomakareverkstad

SADELMAKERI OCH SKOMAKARVERKSTAD
Byggd på 1920-talet på Ljungvägen.
Vänstra delen av huset användes som sadelmakeri och i den högra delen av huset lagade man skor.
Carl Johan Lundin arbetade som sadelmakare från 1800-talets senare hälft fram till 1942.
Emil Lund(in) arbetade som sadelmakare mellan 1912-1953.
Gunnar Svensson startade som sadelmakare 1930.
Sadelmakeriet hade tidvis 3-4 lärlingar.
Vandrande gesäller från Tyskland och Danmark besökte Forsheda under 1930-talet och visade sin färdighet. Under besöket bodde de på övervåningen i sadelmakeriet.
1957 flyttade Gunnar Svensson sin verksamhet från sadelmakeriet till sin villa på Villagatan.
Skomakarverkstaden upphörde i början av 1950-talet.
På 40-talet var Martin Johansson från Bredaryd anställd att laga skor tre dagar i veckan.
Ingen verksamhet i huset från 1957 till 1999 då huset skänktes till Hembygdsföreningen av Bengt Forsberg.
Huset flyttades till Hembygdsparken 1999.

 

 

 Lilla Fällan "Vissas"

Lilla Fällan eller Vissas var en backstuga under Åreveds Söregård, som fanns redan på 1700-talet. Stugan har varit bebodd fram till 1933 och den siste som bodde fram till sin död var Anders Johan Andersson. Historien om Lilla Fällan finns nerskriven i Forshedaboken del 3. Stuga är skänkt till Hembygdsföreningen av Familjen Lillienberg på Schedingsnäs. Stugan flyttades i etapper mellan åren 2000-2001 och färdigställdes under 2003.

Förening:

Forsheda Hembygdsförening

Skapad av: (2013-09-14 15:47:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Forsheda Hembygdsförening (2019-02-16 09:55:00) Kontakta föreningen