Fler kontaktuppgifter


 

Du kan kontakta oss per telefon, e-post - vanlig post.  Eller genom att besöka någon av våra aktiviteter

Kansli:

Ordförande:   Ilse Kastanius tfn: 0370-81586

Mailadresser till  styrelsen:
Ilse Kastanius                 [email protected]
Lennart Andersson       [email protected]
Inger Forsberg              [email protected]

Lennart Eliasson           [email protected]

Linda Gustavsson
Sara Sand
Kerstin Spjuth              [email protected]

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Lennart Andersson (2019-02-16 11:12:45)