Gamla Mässhakar


Gamlal mässhake från Forsheda finns på Smålands Museum  i Växjö

Mässhaken deponerades på museet den 25/6-1889 enligt kyrkostämmobeslut, för att sedan överflyttas till Föreningen för Smålands Fornminnes- och kulturhistoria.
Mässhaken är av röd sammet, broderad i guld och silver med årtalet 1630 samt Trollevapnet, varunder initialerna E.T. (Elisabet Trolle) och ett annat vapen, föreställande tre sparrar i skölden och en svart vinge på hjälmen, och därunder bokstäverna G.S. (Gabriel Sparre).
De båda vapnen tillhör Elisabet Trolle från Bergkvara och Gabriel Sparre från Svanholm (Svaneholm) i Skåne som då var danskt.
Gabriel Sparre til Svanholm född 3 August 1549 på Svanholm, död 16 Maj 1601 på  Gundestrup, begravd Skurups kyrka
gift 1574 med
Lisbet Turesdotter Trolle til Knabstrup (död 2 Januari 1611 på Svanholm begravd Skurups kyrka.Mässhaken tillverkades med stor sannolikhet till deras bröllop 1574.Man kan se att den har ändrats vid senare tillfällen. Vad 1630 syftar på är obekant. 1644 inköptes mässhaken för 25 riksdaler specie till kyrkan i Forsheda av
Jacobus Benedicti Forshet, som då var kyrkoherde här. Han hade tingat den av Sunnebofogden Lars Andersson som står som säljare.Om hur Lars Andersson fick tag i den kan man bara spekulera. En ej allt för djärv gissning är dock att  den hamnade hos honom som krigsbyte. Jacobus Benedictiskriver i protokollet att Forsheda kyrka nu "äntligen fått en skön mässhake".

Mässhake från 1869. Den används fortfarande t.ex. på Långfredagen

Mässhaken tillverkades i Stockholm.

Den kostade i tillverkning och med packlåda samt frakt till ångbåtshamnen 197.50

Frakt på ångbåt till Jönköping 1.79

Frakt från ångbåten till förstaden (magasinet) i Jönköping 0.75

Frakt från Jönköping till Forsheda 4.50

Alltså totalt 204.54 Riksdaler

Jonas Jönsson i Åeke betalade halva kostnaden.

 

Förening:

Forsheda Hembygdsförening

Skapad av: (2012-07-03 16:13:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Forsheda Hembygdsförening (2019-02-16 09:57:13) Kontakta föreningen