Protokoll Augusti 2018


          Protokoll fört vid sammanträde med

             Forsheda Hembygdsförening den 20 aug

                2018 kl 17.30 i Gamla Skolan

 

Närvarande:                                               Frånvarande:

Ilse Kastanius ordf                                   Lennart Eliasson

Lennart Andersson                                   Sara Sand

Kerstin Spjuth

Linda Gustavsson

Inger Forsberg

Ulrik Stensson

 

Ordf Ilse Kastanius hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

 

Ärenden:

 

  • 1 Aktuell ekonomi

Kassör Lennart Andersson redovisade det ekonomiska läget för Parken och Skolan

Styrelsen beslutade att ha ett och samma konto för Skolan och Parken,   Lennart ansvarar för att det blir gjort.

 

  • 2 Ärenden från tidigare möten

Skylten”Gamla Skolan” kommer att sättas upp inom kort.

Informationstavlan kommer att tillverkas av Ulrik.

Ilse ska be Carl-Axel bygga en mindre låda för sand till ev    vinterhalka.

Ett förslag på ett infoblad till alla hushåll ska lämnas av Inger.

Katalogisering av Hembygdsförenings arkiv och saker som finns i stugorna ska påbörjas  av Lennart A och C-O Nilsson

 

 

  • 3 Information

Pellets har inköpts till samma pris som tidigare.

Uthyrningen av Skolan har ökat.

Rörmokare har åtgärdat fel på varm-kallvatten i lägenheten.

Möte med Aktivare Forsheda den 18 oktober kl 18.00 Inger och ev nån mer från FHF deltar.

 

  • 4 Kommande aktiviteter

Sö 7 okt  kl 15.00  K-B Svenningsson visar inspelad intervju med Kerstin Rybeck

Sö 11 nov      kl 15.00    Inspelning med  Inez Hornebrandt

Sö 2 dec        Julmarknad

Sö 13 jan       Grötfest

Sö 10 febr     Inomhusloppis i Gamla Skolan

mars                  Årsmöte

april                   Fortsättning med inspelade intervjuer

Servering av något slag vid samtliga aktiviteter ska finnas att köpa.

 

  • 5 Övriga frågor

Innan lokalen hyrs ut ska kylskåpet vara tomt.

Styrelsen har nu 2 vakanta platser. Valberedning och styrelse hjälps åt att hitta några som vill  vara med.

På INFO POINTS, tidigare Värnamo Turism, har vi möjlighet att affischera information om   våra aktiviteter. En stor fördel med tanke på att det får ju stor spridning.

 

Hemsidan är tyvärr bristfällig och vi behöver någon som fortlöpande lägger in vad som   händer i FHF.

Om ekonomin tillåter är det dags att köpa in nya stapelbara kaffekoppar och assietter.

Linda undersöker olika alternativ.

 

  • 6 Nästa möte blir måndagen den 1 oktober kl 17.30 i Gamla Skolan

Fikalistan:

Ilse Kastanius ( 1 okt )

Inger Forsberg

Linda Gustavsson

Ulrik Stensson

Sara Sand

Kerstin Spjuth

Lennart Eliasson

Lennart Andersson

 

Ordförande Ilse Kastanius tackade och avslutade mötet

 

Forsheda den 20 aug 2018

Inger Forsberg sekr

 

 

 

 

 

 

Förening:

Forsheda Hembygdsförening

Skapad av: Lennart Andersson (2018-09-16 13:53:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Forsheda Hembygdsförening (2019-02-16 10:02:11) Kontakta föreningen