Årsmöte 2017


 

                 

Ordförande Ilse Kastanius hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat     samt föredrog dagordningen vilken godkändes.

 

                 

Årsmötet godkände årsmötets behöriga kallande

 

                 

Som ordförande till årsmötet valdes Ilse Kastanius

 

                 

Som sekreterare till årsmötet valdes Inger Forsberg

 

                 

Som justeringsmän tillika rösträknare valdes Carl-Axel Jönsson och Sigurd Frisk

 

Verksamhetsberättelsen för Hembygdsföreningen och Kvarnen lästes upp och godkändes

 

      

Kassarapporten lästes upp och godkändes

 

                 

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes

 

                 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016

 

               

Val av ordförande på  1 år

                      Ilse Kastanius

 

               

Carl-Axel Jönsson              omval

Lennart Eliasson                    

 Lennart Andersson                 

  Linda Gustavsson                nyval

Sara Sand                               

Kertin Spjuth                           

 

 Ulrik Stensson

  1 vakant

 

  Bo Forsberg

 Lars Andersson

 

Oscar Lindén

 

Ann-Britt Johansson – sammankallande

Irene Malm

Inger Ljung

Lilian Svenningsson

Tarja Johansson

Lisbeth Ernér

Lena Gustavsson

Ilse Kastanius

Anders Kastanius

Torsten Johansson

 

Ilse Kastanius – sammankallande                                 

Inger Forsberg

Ulla Hansson                                                                                                            

Anders Kastanius

Carl-Axel Jönsson                                                                               

Bengt Andersson

Lennart Andersson                                                                             

Anita och Lennart Millberg

Birgitta Fransson

Carl-Axel Jönsson – sammankallande

Anders Kastanius                                                                               

Lennart Andersson

Sven-Åke Andersson                                                                          

Rolf Johansson

Yngve Hansson                                                                                  

Stig Thoresson

Leif Andersson                                                                                  

Roland Andersson

Lennart Skagerlind

Lennart Eliasson - sammankallande       

  Bengt Forsberg                                                                                   

Carl- Olof Nilsson

Eriksson                                                                                 

Kenneth Malm

Eivor Edvinsson

  Anders Kastanius – sammankallande

Ulrik Stensson                                                                                    

Lennart Andersson

Bengt Forsberg                                                                                   

Carl-Axel Jönsson

Bo Forsberg                                                                                        

Kenneth Petersson

Lennart Skagerlind                                                                             

Bo Johansson

Lennart Eliasson, Leif Andersson. Bengt Andersson, Roland Andersson

Ilse Kastanius    Storgatan öster, Källeberg och Rannäs    rote 1+7+8

Roland Andersson   Fänestad          rote 2

Sigurd Frisk  Ledsgård och Ågård  rote 3

Göran Jönsson   Kolabo                 rote 4

Lars-Åke Johansson    Bosgård      rote 5

Lisbeth Ernér   Storgatan väster     rote 6

Lennart Andersson   Värnamo       rote 9

Ann-Britt Johansson

Sigurd Frisk

För enskilda medlemmar 100 kr och för familjer 200 kr

Valborgsmässoafton firas i Parken kl 20.00

Våffelcafé som FHF ansvarar för är den 14 juni.

Midsommaraftons firande startar kl 15.00

Carl-Olof Nilsson överlämnade ett plåtskrin med gamla foton till Hembygdsföreningen De har en gång tillhört Malcolm Johansson. Carl-Olof uppmanade alla att på gamla och nya foton  skriva namn på de som är med och att lägga in fler bilder på Parken och olika aktiviteter på hemsidan.

Ilse Kastanius informerade om att en ny Hemsida är under uppbyggnad.Ilse K informerade om renoveringen av lägenheten som står klar för uthyrning  efter semestern. Styrelsen ska diskutera om och i så fall på vilket sätt FHF ska vara delaktig i  Kanotinvigningen den 21 maj

§26               

Gunilla Andersson avtackades med en blomma för sitt mångåriga arbete i              Kaffekommittén.Ett tack riktades också till Christina Johansson som avgår från styrelsen

men ej var närvarande

Ordförande tackade också kaffekommittén för goda smörgåsar och kaka.

                      Ilse Kastanius tackade för visat intresse och avslutade mötet.

                      Forsheda den 6 april 2017

                     Ilse Kastanius ordf 

Inger Forsberg sekr    

                      Justeras

   Carl-Axel    Jönsson            Sigurd Frisk

                     

                     

  

Förening:

Forsheda Hembygdsförening

Skapad av: (2017-08-14 18:55:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Forsheda Hembygdsförening (2019-02-16 10:05:07) Kontakta föreningen