Protokoll Februari 2018


                                                                                                                                                 Protokoll fört vid sammanträde med

Forsheda Hembygdsförening den 20 febr

2018 kl 17.30 i Gamla Skolan

 

Närvarande:                                              Frånvarande:

Ilse Kastanius ordf                                                        Linda Gustavsson

Carl-Axel Jönsson

Lennart Eliasson

Lennart Andersson

Kerstin Spjuth

Sara Sand

Inger Forsberg

Ulrik Stensson

 

Ilse Kastanius hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

Ärenden

  • 1 Förteckning över arkivet

Lennart A tillsammans med C-O Nilsson ska göra en inventering och förteckning av allt som   finns i arkivet. En dator är införskaffad och program för detta kan vi få via Magnus  Wahlström. Lennart A ska tillsammans med  C-O och Lennart P ta kontakt med kommunens   antikvarie Peter Andersson angående uppkoppling osv så att vi kan göra detta på billigaste   och bästa sätt.

  • 2 Allmän information

Pelletsavtal

FHF har hittills kunna köpa pellets med kommunens avtal. Detta går tyvärr  inte att gör  längre så vi försöker hitta en annan lösning med bra pris och avtal.

Kylskåp

Ett av kylskåpen i köket har gått sönder. Ett begagnat har inköpts och efter lite justeringar av  befintliga skåp så är det snart på plats.

Flaggstång

C-A Jönsson har skänkt en flaggstång och satt upp densamma. Tack C-A!

Besökskarta

På länets besökskartor över Hembygdsparker har Forsheda haft en vinterbild . C-O Nilsson    har nu tagit fram en sommarbild som ersätter den gamla.

Skottning

Vid uthyrning vintertid med snö beslutades att be Yngve Hansson skotta ingången med sin  traktor. Sandningen kommer att underlättas genom att C-A Jönsson snickrar en sandlåda modell mindre och placerar den utmed ena gaveln. Lämplig sand inhandlas på LBC och   finns då alltid  tillgänglig.

 

  • 3 Skylt

Förslag på skylt ”Gamla Skolan” har lämnats av Linda Gustavsson som skänker densamma.

Tack Linda! Styrelsen var enig om vilken skylt skulle passa bäst och kollar med Linda om den går att få med vit botten och svart text i stället för blå/vit.

 

  • 4 Feriearbetare

Kommunen erbjuder 3 veckors feriearbete. FHF tar gärna emot skolungdom/ar för målning  av i första hand staketet runt Parken.

 

  • 5 Ekonomi

Kassör Lennart Andersson redovisade det ekonomiska läget för Skolan och Parken.

 

  • 6 Kommande aktiviteter

Våffelservering och tipspromenad den 25/2 kl 14-16.

Ilse gör inköpen och Kaffekommittén bakar våfflor och kokar kaffe. Kerstin Spjuth ansvarar     för tipspromenaden.

Våffelservering i sommar

Ev onsdag den 26/6 beroende på hur de andra föreningarna planerar. Beslutas på möte med  Aktivare 20/3. Ilse frågar Mats ? och Nisse? Angående underhållning.

Valborgsmässoafton

Ansvaras av FHF. Ilse frågar Karl-Birger Svenningsson om vårtal  och Inger frågar Sofia   Bertisson angående körsången.

FHF serverar korv och bröd. C-A skänker korv och Inger inhandlar övrigt.

 

  • 7 Årsmötet hålls den 19 /4 kl 18.30 i Gamla Skolan

Inger gör inbjudan och kopierar för vidare distribution till roteombuden.

Styrelsen bidrar med vinster till lotteriet.

Carl-Axel Jönsson har avböjt omval i styrelsen och Tarja Johansson, Irene Malm och Inger  Ljung i kaffekommittén.

Servering av smörgås och kaffe. Ann-Britt Johansson har erbjudit sig att baka bröd.

 

  • 8 Övriga frågor

Ulrik Stensson föreslog att  det borde finnas en informationstavla med kommande aktiviteter    och övrig information . Placeras lämpligen på gräsplanen mellan allmän ingång och köksingången. Ulrik håller i detta FF har fått erbjudan om att ta hand om en vävstol. Styrelsen tackar nej pga  brist på utrymme.

Ansvaret för Hemsidan har nu Karl-Birger S men styrelsen menar att den borde varatillgänglig även för styrelsen. Beslutades att Lennart Andersson tar över eller delar ansvaret med K-B.

  • 9 Nästa möte tisdagen den 15/5 kl 17.30 i Gamla Skolan och Lennart E har fikat.

Ilse tackade och avslutade mötet

Forsheda den 20 febr 2018

Inger Forsberg sekr

Förening:

Forsheda Hembygdsförening

Skapad av: (2018-02-28 09:46:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Forsheda Hembygdsförening (2019-02-16 10:02:24) Kontakta föreningen