Protokoll Maj 2018


 

 

 

Närvarande:                                                              Frånvarande:                          

Ilse Kastanius                                                                  Linda Gustavsson

Lennart Andersson                                                         Sara Sand

Lennart Eliasson                                                            Ulrik Stensson

Kerstin Spjuth

Inger Forsberg

 

Ordf.  Ilse Kastanius hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

 

Ärenden:

 

  • 1 Konstituering

Beslutades att utse Lennart Andersson kassör.  Kerstin Spjuth

v. Ordf, Sara Sand pressombud  och Inger Forsberg sekreterare

 

 

  • 2 Ekonomi

Kassör Lennart Andersson redovisade det ekonomiska läget för skolan o parken.

  • 3 Skänkta tavlor

FHF har mottagit två små tavlor föreställande Vissas och Lillabo. De är målade av Katarina Liljenberg och skänkta av Mona-Britt Fritiofsson

  • 4 Aktiviteter i Parken och Kvarnen

23 maj       SPF:s start och mål

6-7 jun Sv Kyrkan och Missionskyrkan har gemensamma aktiviteter.

7 juni  skolklass besök

13 juni  FHF anordnar våffelcafé

Ytterligare tre våffelserveringar arrangerade av Sv Kyrkan, Röda Korset och   Missionskyrkan är inbokade.

26 augusti  Kvarnens dag kl 14- 17. Spannmål kommer att malas och gårdscaféet   kommer att vara öppet

  • 5 Uthyrning av Gamla Skolan

I dagsläget är 1-2 helger/mån fram till sept bokade. Styrelsen beslutade att informera om  möjligheten att hyra Gamla Skolan , vad det kostar och vem man bokar hos. Fortfarande är   det många som inte känner till varken namnet Gamla Skolan eller att man kan hyra lokalen. Ansvarig: Inger Forsberg

  • 6 Midsommarafton samarbete med Aktivare Forsheda

Att   göra

Fråga Fritids om att klä stången dagen innan

samt be Yngve skaffa  björkris.                               Ansvarig  Ilse

 

Servera barnen saft o bullar                                              Ilse

Ta fram material till stången                                           Stig Toresson

Hissa flaggan                                                                    Lennart A

Köpa lottringar                                                                   Kerstin

Lek o Musik runt stången                                                 Inger

Sätta upp stången på morgonen                                      Lennart A

 

 

 

Skaffa vinster till 4 lotterier

Kerstin                                Ässet och fiskgrejer

Inger                                   IK form och Delex

Ilse                                      Blomsterlandet och Jehréns

Lennart A                           Pizzerian

 

Övriga aktiviteter ordnas av  Aktivare Forsheda

 

Festen börjar kl 15.00 och dansen kl 15.30 och Egen kaffekorg gäller om man vill ha kaffe.

Alltså ingen servering av kaffe

 

 

  • 7 Övriga frågor

Inger föreslog att man på Ässet kan ha en låda där man kan lägga i och skänka gamla  ogiltiga sedlar till Hembygdsföreningen. Vi tror att det fortfarande finns en hell del gamla sedlar i gömmorna och det kostar 100 kr att växla till giltiga pengar, oavsett summan av de  gamla.           Ansvarig: Inger

 

Frågan om att till alla hushåll i Forsheda dela ut en folder med information och historia om   Föreningen. Möjlighet att bli medlem och kommande aktiviteter. Inget beslut i fråganfattades.

 

Under hösten planeras:

Berättarkväll då K-B Sveningsson visar inspelningar med gamla pers i Forsheda

Ta fram album med tidningsurklipp

Någon form av julpyssel

Tipspromenad m.m

 

Till samtliga aktiviteter ska det naturligtvis serveras något att äta.

 

Nästa möte blir den 22 augusti 2018 kl 17.30 i Gamla Skolan.

 

Kaffelistan ser ut så här:

Lennart A  ( 22 aug )

Ilse Kastanius

Inger Forsberg

Linda Gustavsson

Ulrik Stensson

Sara Sand

Kerstin Spjuth

Lennart Eliasson

 

Ordförande Ilse Kastanius tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Forsheda den 15 maj 2018

                    Inger Forsberg sekreterare

Förening:

Forsheda Hembygdsförening

Skapad av: (2018-09-16 13:36:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Forsheda Hembygdsförening (2019-02-16 10:02:39) Kontakta föreningen