Styrelsen och styrelsemöten


Styrelsen 2019 - 2020

Ordförande
Sara Nilsson
070-226 79 34

Kassör
Åke Nilsson
070-620 38 28

Sekreterare
Annelie Rudqvist

Övriga ledamöter
Christer Dahlén
Iréen Maxstadh
Ingela Wikström
Marie Martinsson
Anita Sandin

Planerade styrelsemöten 2020
Samtliga styrelsemöten hålls kl. 18.00
Onsdag 8 januari
Onsdag 5 februari
Onsdag 4 mars
Onsdag 1 april
Onsdag 6 maj
Onsdag 3 juni
Onsdag 5 augusti
Onsdag 2 september
Onsdag 7 oktober
Onsdag 4 november
Onsdag 2 december

Editerad av: Lennart Jonsson (2020-01-12 17:00:38)