Hembygdsgårdens byggnader


Gammelstugan
Parstuga som flyttades hit 1945 för att ersätta den ursprungliga byggnaden. Två berglagsskorstenar i gjutjärn med oklart ursprung. Stugan innehåller storstuga med kök och ett Lagerlöfsrum med föremål från lagerlöfsläkten, bl. a.  från Selma Lagerlöf.

Loftboden
Den enda byggnaden som fanns kvar när Hembygdsföreningen bildades. Trol. från 1600-talet. Har tidvis använts som bostad. Idag museum som visar en skomakares rum från 1870-talet. I övervåningen en sömmerskas rum från 1870-talet.

Grossbolsmagasinet
Ett välbevarat spannmålsmagasin uppfört runt 1750 från gården Hagen i Grossbol. Skänkt av Hjalmar Olsson, Grossbol, och flyttat till Bråtarna 1969. I övervåningen ett skogs- och jordbruksmuseum. I nedre våningen en utställning av gamla smidesverktyg och ett rum med maskiner för kök och tvätt från 1940-50.

Myrastugan
Byggnaden är från tidigt 1700-tal och har tjänstgjort som bostad och postkontor i Forshaga. Den fanns då intill "Myren", idag parkering intill kommunhuset. Den flyttades till Bråtarna 1961. Inredd som bostad och postinlämningsställe från 1920-talet.

Logen
Flyttad 1972 från Katrineberg i Nedre Ullerud. Rymmer en stor festlokal med uppbyggd scen. I källaren finns Helge Berglunds tryckeri, som är ett helt intakt tryckeri från Forshaga och som var verksamt från 1930 till 1950-talet. Används fortfarande för småtryck som visitkort och julkort.
I Logen finns också handelsboden med inredning från John Larssons diversehandel i Forshaga som fanns på samma plats som det nuvarande församlingshemmet. Handelsboden har öppet och försäljning vid våra arrangemang.

Skifwegården
Byggdes 1979-1980 i timmer med vinkel i suterräng. Timret kommer från en 1700-tals loge på gården Nora i Skived och ett gammalt bostadshus från Hjortmyren i Skived. Kök, storstuga och utställnings- och konferenslokal. I bottenplanet finns skolmuseum, och en vävstuga med tre vävstolar.


Bagarstugan
Bagarstugan är ett gammalt härbre från Mölnbacka och som flyttats till Sambråten. Därifrån flyttades det till hembygdsgården och stod färdigt som bagarstuga 2008. I den vedeldade ugnen bakas tunnbröd. Den kan också hyras.

Editerad av: Lennart Jonsson (2018-12-11 12:58:57)