Vi har byggt för framtiden

Image

Så här ser det ut

Servicebyggnaden med kök, kafé och toaletter möter krav på tillgänglighet för alla och är den mest omfattande åtgärden föreningen genomfört. I projektet ingick också brunnsborrning och avloppsanläggning. 

Föreningen har erhållit projektstöd inom landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 från Jordbruksverket. Länsstyrelsen och Nässjö kommun har varit medfinansiärer och föreningen har satsat en stor summa pengar.

                                                  Image

Senare kommer kostnader för möbler, inredning m.m. Därför behöver vi ekonomisk hjälp från medlemmar och andra och vi hoppas på generösa bidrag till bankgiro 5055–6471 eller till Swish 123 302 46 19.


Editerad av: Magnus Wahlström (2020-09-28 12:50:35)