Programförklaring

Vad är en hembygd?
Vår regionala organisation, Heimbygda, har antagit en ny programförklaring, som gäller alla anslutna hembygdsföreningar. Där förklaras att  hembygden är där man bor, oavsett var man kommer ifrån, hur gammal man är eller vilket yrke man har. Man kan alltså ha flera hembygder under sin levnad. För oss är det forsområdet som gäller!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter