Nya verksamheter i gamla byggnader


Fors Hembygdsförening i Bispgården verkar för att bevara och sprida kunskap om forsområdet och dess historia och samtidigt skapa mötesplatser för nya och gamla forsbor och besökare. Ett syfte med vårt projekt är att synliggöra delar av vår ”nöjeshistoria” på ett nytt sätt genom att bevara och gamla, för forsborna, kända och saknande miljöer. Ett annat syfte är att i de renoverade miljöerna arrangera evenemang av skilda slag så att människor med olika åldrar och intressen träffas och trivs och även ordnar egna aktiviteter. 

Målet med Leaderprojektet ”Nya mötesplatser i gammal miljö”, som avslutas 30 september 2020, är att återskapa två sådana mötesplatser:

-Kägelbanan från 1885 flyttas från Annedal, där den byggdes för herrskapets nöje, till Fors Hembygdsgård där den ska bli ett nöje och en mötesplats för alla. Den blir lätt tillgänglig för både enskilt kägelspel och turneringar, t.ex. mellan företag, familjer, etc. Ett nytt sätt att umgås i en atmosfär från en svunnen glansperiod! För att uppnå detta byggs kägelbanan upp på ny grund vid hembygdsgården. Den får nytt tak, utformat i samarbete med antikvarie, i övrigt behåller den sin faluröda färg och svarta fönsterluckor.  Invändigt ser den ut som förr, men med bättre belysning och informationstavlor om Leaderprojektet, kägelspel, Annedal och sponsorer. Käglor och klot finns i original! De väggfasta sitt bänkarna ska få dynor för spelarnas bekvämlighet. Kägelbanan är naturligtvis handikappanpassad.

-Gerålunds dansbana invigdes midsommar 1926 och blev sedan en attraktion i östra Jämtland, med dans onsdag, fredag, lördag, söndag under sommaren och uppträdanden av tidens stora artister. Med tiden avtog aktiviteterna och nöjesparken användes bara sporadiskt. Den har ett fantastiskt läge vis Gerån och stor potential för även andra aktivitet än dans: Firmafester, 50-årskalas, föreningsträffar av alla slag. Då måste anläggningen vara fräsch, hel och nymålad, och ha tillgång till viss köksutrustning. Då det visade sig att byggnaden för försäljning, pilkastning, chokladhjul m. fl. ”gamla nöjen” och artistloge var i alldeles för dåligt skick för den planerade upprustningen, fick projektet ändra inriktning och förlängas så att en ny byggnad ersätter den gamla. Även detta med antikvarisk medverkan, så att helhetsintrycket behålls.

Ytterligare en målsättning med projektet är att synliggöra våra samlingar, foton och filmer. Fors Hembygdsförening har digitaliserat katalogiseringen av sina samlingar, ca 4500 föremål. Det är en fantastisk dokumentation som även våra besökare får glädje av när den finns tillgänglig på hembygdsgården sommartid och på skogsskolemuseet på Älggårdsberget vintertid. För detta krävs investeringar för datorer, vilket också ingår i Leaderprojektet. Målsättningen med den delen av projektet är att visa samlingarna på ett nytt, modernt sätt och därigenom sprida kunskap om forsområdet till nya årgångar av forsbor och hemvändare som vill minnas och uppleva gamla tider. Bilder och filmer ska bli tillgängliga på skärm!

 

Förening:

Fors Hembygdsförening

Skapad av: Ingrid Henriksson (2018-10-02 21:30:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Fors Hembygdsförening (2020-04-22 18:54:20) Kontakta föreningen