Hyttringe Häradsdomaregård

1891 köptes gården av Albert Carlsson Fornåsa. Senare kallas gården Storgård