Våra byggnader

Väderkvarnen med nya spjäll

 Kvarnen är en stor holländare troligen byggd 1855.  Väderkvarnen har två kvarnstenar med en diameter på 115 cm. De ena  användes till sammalet mjöl och de andra till fodersäd. Inställningen av kvarnen var ett tungt arbete då hela överbyggnaden med vingar och hjärtstock fick vridas runt med hjälp av ett spel. August Pettersson var den siste mjölnaren och han drev kvarnrörelsen till 1939. Därefter såldes fastigheten till Alf Lindgren på Källtorp och 1960  kom  kvarnen i den nybildade hembygdsföreningens ägo genom  inköp. Under 2012 och 2013 har kvarnen  nästan  totalrenoverats.

Mjölnarbostaden

Den vackra och ljusa mjölnarbostaden byggdes 1913. Det är en rymlig bostad med kök, kammare, sal och sovrum på vinden och en liten källare under huset. För den siste mjölnare August Pettersson och hans hustru Alma måste det ha varit fantastiskt att få lämna den trånga, mörka ryggåsstugan och flytta in i det ljusa och rymliga huset. Inga autentiska möbler finns kvar. Inredningen är inköpt av föreningen eller skänkt av medlemmar och ska ge en känsla av 1920-1940 tal. Elektriciteten drogs in i huset ung.1925. Från den vackra verandan har man en hänförande utsikt över Vedbyslätten.

Den gamla ryggåsstugan från 1700 talet

 På fastigheten ligger ett lågt grått stenhus från 1700 talet. Den förste mjölnaren Carl Gustavsson och hans hustru Carolina och deras fem barn bodde i den lilla kvarnstugans kammare och kök på 1850-talet. Då byggdes troligtvis huset till för att ge bättre utrymme för familjen och deras vardagssysslor. Om husets tidigare historia vet vi fortfarande ingenting.

Uthuset med museum

 Mjölnarna i Trangärde arbetade troligen också som jordbruksarbetare på den närliggande Christiansborgs herrgård. Den siste mjölnaren var dessutom en kunnig snickare och vagnmakare. Uthusen vittnar om verkstadslokal och stall för ko och några grisar under självhushållningens tid. År 2011 byggdes uthuset om och utställningsytan utökades med en tillbyggnad. Föreningen använder uthuset till förråd och utställningslokal. Samlingarna av enkla jordbruksredskap och snickarverktyg kommer att ordnas bättre i de numera ändamålsenliga större utrymmena.

Hjulkvarnen i Årtebäck

 Kvarnen ligger vid Läckebyåns källflöden och är ungefär 200 år gammal. Den finns på kartor från 1794. Fram till 1927 var den i bruk. Förlösa hembygdsförening förvärvade kvarnen av Kalmar fornminnesförening och totalrenoverade kvarnen 1985. Om vattenmängden tillåter går det att mala säd i kvarnen. Under 2011 lades taket om och kvarndammen rensades och fördjupades. År 2015 rensades dikena efter kvarnen och kvarndammen, tidigare har det ståt vatten i kvarnhjulet. År 2016 reparerades vattenhjulet efter vattenskadorna, och det gjordes en helt ny lucka med ram borta vid dammen.