Pogram år 2017 för Kalmar Kommuns Hemgygdsföreningar

Kalmar Kommuns Hembygdsföreningars Program 2017 i föreningsordning.

Dörby-Kläckeberga
Dörby-Kläckeberga 08-apr Kl 12.00 Kalmar Auktionsverk informerar och värderar besökarnas medhavda föremål. Kaffeservering Hembygdsgården. Anmälan senast 4. april t. Jenny e. Saida.
Dörby-Kläckeberga 22-apr Kl 11-13 samt 23/4. Risinlämning till Valborg. Endast ris och kvistar samt endast dessa dagar Biskopshagen
Dörby-Kläckeberga 30-apr kl 20.00 Valborgsmässofirande tillsamman med Smedby Scoutkår. Biskopshagen.
Dörby-Kläckeberga 06-jun kl 08.00 Flagghissning o. sång vid Gästis, därefter frukostbuffe’ 60 kr för vuxna o. 30 kr för barn. I samarbete m. Dörby förs .Anmälan senast 3/6 t. Jenny o. Saida
Dörby-Kläckeberga 06-jun Kl 11.00 Öppet hus på Hembygdsgården. Kaffeservering. Loppis. Den som vill sälja får anmäla sig. Hembygdsgården. Info vid Gästis, ICA Wirblads och hemsidan.
Dörby-Kläckeberga juli Kl 13-15 Fattigstugan öppen för allmänheten under perioden 2/7-30/7 25:- per person
Dörby-Kläckeberga 20-aug kl 13.00 Torprunda. Vi väljer ut ett område och ser om vi kan hitta de torp där vi tidigare satt upp skyltar Medtag fikakorg. Anmälan senast 17/8 t. Jenny, Saida el.e-post
Dörby-Kläckeberga 15-okt KL 16.00 Höstfest på Gästis Mat, underhållning samt stipendieutdelning. Anmälan senast 12/10 t. Jenny, Saida el. e-post
Dörby-Kläckeberga 21-jan kl 16.00 Grötfest, Högalids matsal. Gröt, skinksmörgås, kaffe o. kaka. Underhållning och lotteri. 60:.-/vuxen 30:- barn Anmälan t. Jenny, Saida el. e-post

Förlösa-Lindsdal
Förlösa-Lindsdal 05-mar kl 18.00 Årsmöte. Årsmötesförhandlingar. Författaren Anders Johansson berättar om sin nya bok om Förlösa socken Lindsdalsskolans matsal
Förlösa-Lindsdal 02-apr kl. 18.00 Berättarafton Lindsdalsskolans matsal
Förlösa-Lindsdal 20-apr kl 18.00 Vårutflykt med egen fickakorg till Borgeberg, som är rester från en fornborg från 500 år e.Kr
Förlösa-Lindsdal 30-apr kl.19.00 Valborgsmässofirande vid Karlshöjd i samverkan med Förlösa kyrkokör och Lindsdals scoutkår Karlshöjd
Förlösa-Lindsdal 23-maj kl.18.00 Cykelutflykt i Förlösa-Lindsdalsbygden. Medtag egen fika Plats meddelas senare på vår hemsida
Förlösa-Lindsdal 06-jun kl 13.00 Nationaldagsfirande med våffelservering, kaffe och saft m m. Hembygdsgården
Förlösa-Lindsdal 14-jun kl 18.00 Agrologen Ebbe Westergren berättar om domarringarna o. stensättningarna på Tingbacken vid Karlshöjd. Hembygdsföreningen spelar upp rollspel från rättegång fr. 1600-talet
Förlösa-Lindsdal 27-jul Kl 18.00 Trivselkväll med underhållning, medtag egen fika. Lindsdalsskolan
Förlösa-Lindsdal 22-okt kl.18.00 Berättarsfton i Lindsdalsskolans matsal. Hembygdsgården

Hossmo
Hosssmo 14-jan kl 16.00 Grötgille. Underhållning. Past Time Society inträde 80 kr. Endast för medlemmar Hossmo skola
Hossmo 06-feb kl 1900 Kulturkväll. ”Till tings i Kalmar”. Tre f.d. Lagmän har skrivit en bok. Kaffeservering Hossmo skola
Hossmo 12-mar kl 15.00 Årsmöte på Åmund. Underhållning. Mobergafton, där en duo från Algutsboda läser och sjunger ur Kristina från Duvemåla m.fl Ostkaka och kaffe.
Hossmo 03-apr Kl 19.00 Kulturkväll. Viktoria Sandberg, Kalmar Läns Museum, om runor. Kaffeservering Hossmo skola
Hossmo 07-maj kl 14.00 Byvandring. Plats meddelas senare Håll utkik på hemsidan, Facebook och mailutskick

Kalmar
Kalmar 13-feb kl 18.00 Kalmars framtidsvisioner. Kommunstyrelsens ordf. Johan Persson om utvecklingen i staden Oxhagshemmet. Avgift 50:- inkl förtäring
Kalmar 06-mar kl 19.00 Årsmöte samt skulpturer i staden. Bengt Runemo, ordf. i Nya Dryaden berättar om de konstverk föreningen skänkt t. Kalmar. Oxhagshemmet. 50:- inkl. förtäring
Kalmar 03-apr kl 19.00 Jag och min far – två entreprenörer i Kalmar. Peo Ahlberg berättar om livet som nöjeskung Oxhagshemmet. Avgift 50:- inkl förtäring
Kalmar 15-maj kl 18.00 Stadsvandring Norra vägen. Bengt Bengtsson guidar oss från Skvallertorget t. Norra Kyrkogården Samling vid gamla polishuset. 20:-
Kalmar 31-maj Hembygdsresa Mellersta Öland Se sep. inbjudan som sänts ut med vårprogrammet

Karlslunda
Karlslunda 06-apr kl 18.30 Årsmöte Glasverkstan hos Jürgen i Toragärde
Karlslunda 25-maj kl. 10.00 Sockenvandring. Vi berättar om ”en levande bygd” Plats: se affischer eller vår hemsida. Medtag fik.
Karlslunda 23-jun kl 14.00 Midsommarafton: midsommarstången lövas och reses. Kaffe och musik och lekar. Hembygdsparken
Karlslunda 23-jun kl 17.00 IFK:s karnevalståg i Påryds centrala delar Påryd
Karlslunda 24-jun kl 11.00 Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården med kaffeservering Hembygdsgården
Karlslunda 26-sep kl 18.00 Berättarafton i Hembygdsgården Hembygdsgården
Karlslunda 07-okt kl 10.00 Pårydsmarknaden Pårydsparken
Karlslunda 07-nov kl 18.30 Hembygdskväll i Toragärde. Toragärde
Karlslunda 05-dec kl 18.30 Hembygdskväll i Toragärde Toragärde

Ljungby
Ljungby 09-feb kl 18.00 Släktforskning. Kursstart. Christer Johansson. Vår 5 ggr/höst 5ggr. 50 kr/person/gång Hembygdsgården
Ljungby 23-feb Kl18.00 Bildafton i Ljungby Hembygdsgård. Ljungby, Vassmolösa, Trekanten. Kaffe m. Fika! Pris 80 kr
Ljungby 05-mar 15.00 Årsmöte i Ljungby Hembygdsförening, Kalmar Auktionsverks värderingsmän berättar och värderar föremål. Hembygdsgården. Årsmöteskaffe m. Dopp! Ostlotteri.
Ljungby 14-maj Årsstämma i Kalmar Läns Hembygdsförbund Bjursnäs bygdegård. Värd: Södermöre hembygdsförening
Ljungby 03-sep Kl 13.00 Byvandring i Ljungby. Gamla landsvägen. Start vid Ljungby Hembygdsgård Medtag egen fikakorg
Ljungby 19-okt Kl 18.00 Ost afton i Hembygdsgården. Ann-Marie Petersson berättar osthistoria. Ostpeovning Hembygdsgården. Entré med kaffe och ostkaka. Pris: 80:-
Ljungby 19-nov kl 15.00 Grötfest i Sockenstugan. Anders Johansson, författaren, poeten och fotografen berättar i ord o. bild Gröt m. Skinksmörgås. Entre, 100:- Anmälan t. Ann-Marie 30704
Ljungby 02-dec kl 12-15 Tomten i Lilla Stugan. Adventskaffe i Hembygdsgården. Lotterier, Pepparkakshus, Julgranar, Julkärve, Julbock Lilla stugan/Hembygdsgården
Mortorp 15-mar kl 18.30 Årsmöte. Förhandlingar, lotterier. Kalmar Auktionsverk berättar och värderar föremål. Vi bjuder på kaffe

Mortortp
Mortorp 06-maj Kl 09.30 Städning av hembygdsgården. V ikommer också att visa gärdsgårdshägning Vi bjuder på kaffe
Mortorp 17-maj Kl 17.30 Byvandring. Gamla Tvärskog” Sven Nilsson guidar Samling vid Tvärskogs Mek
Mortorp 27-maj 00.00 Tvärskogsdagen. Anordnas tillsammans med övriga föreningar Mer information kommer
Mortorp 06-jun 07.00 Gökotta i Törsbo. Ingemar Hermansson och Arvo Pavo berättar om Sjudaremålen. Samling i Törsbokrysset. Tag med fikakorg.
Mortorp 23-jun Kl09.30 Midsommarfirande. Kl 9.30 Lövhämtning, deltagarna bjuds på fika. Kl. 14 Stången reses, därefter danslekar Hembygdsgården. Lotterier och kaffeservering
Mortorp 16-jul kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården. Föreningen bjuder på kaffe. Visning av husen. Hembygdgården
Mortorp 13-aug 14.00 Friluftsgudstjänst på Halltorpsgården. Museet öppet. Halltorpsgården
Mortorp 17-sep kl 11-15 Skördefest på Halltorpsgården. Trädgårdscafé, försäljning , loppis mm. Museet öppet Mortorps Halltorp
Mortorp 01-okt kl 17.00 Berättarkväll i Hembygdsstugan med brasa och kaffe . Hembygdsgården
Mortorp 21-okt Ljusstöpning till självkostnadspris. Anmälan i vecka 40. Begränsat antal deltagare Hembygdsgården

Ryssby
Ryssby 19-mar kl 14.00 Årsmöte Hembygdsgården Skansen, Rockneby
Ryssby 30-apr Kl 19.30 Valborgmässofirande Hembygdsgården Skansen
Ryssby 06-jun Kl 14.00 Nationaldagsfirande Hembygdsgården Skansen
Ryssby 13-aug Kl 11.00 Hembygdsdag/Friluftsgudstjänst Hembygdsgården Skansen
Ryssby Nov. Kl 13.00 Fik&Butik Studiecirkel

Södermöre
Södermöre 05-mar kl. 16.00 Årsmöte. Hasse och Vanja uppträder. Jubileumsåret inleds med en musikalisk 70-talskavalkad. Bjursnäs bygdegård. Kaffe. Underhållningsavgift 50 kr
Södermöre 02-apr kl. 17.00 Kulturafton: Kerstin Fredlund föreläser Arbygården
Södermöre 27-maj kl. 13.30 Vårvandring i Skällbymåla Samling vid Arbygården. Tag med fikakorg
Södermöre 06-jun kl 18.00 Nationaldagsfirande i Arby kyrka.
Södermöre 18-jun kl. 13-16 Voxtorpada’n med öppet museum och bygdespel Voxtorps Landsbygdsmuseum
Södermöre 24-jun Se kyrktidningen Friluftsgudstjänst vid Värnabystugan. Medtag egen fika. Värnabystugan
Södermöre 29-jul kl.19-23 Pubafton i Ekenäs hamnmagasin Ekenäs Hamnmagasin
Södermöre 09-sep kl. 13.30 Höstvandring i Sandvik. Medtag fikakorg. Sandvik.
Södermöre 01-jul 17-19 Voxtorps Landsbygdsmuseum sommaröppet onsdagar i juli: Varmt välkomna!
Södermöre 05-jul kl.17-19 Berättarkväll – invigning av utställning om kakelugnar samt om flygaresset Albin Ahrenberg. Voxtorps Landsbygdsmuseum
Södermöre 12-jul kl 17-19 Från ax till kaka + Biodling. Voxtorps Landsbygdsmuseum
Södermöre 19-jul Kl 17-19 Motorutställning. Allmänheten inbjuds att visa sina gamla fordon och traktorer. Voxtorps Landsbygdsmuseum
Södermöre 26-jul kl 17-19 Bygdespel Voxtorps Landsbygdsmuseum

Åby
Åby 26-mar kl 18.00 Årsmöte. Stadsarkitekt Björn Strindfors ger sin/kommunens visioner för Läckeby o. Kalmar kommun Läckeby Bygdegård. Kaffesamkväm och lotterier.
Åby 14-maj kl 14.00 Byvandring Åby by och Svartingstorp
Åby 06-jun kl 16.00 Nationaldagsfirande. Hembygdsgården
Åby 16-jul kl 10-15 Hembygdsdagen. Hembygdsgården
Åby 20-aug kl 14.00 Loggudstjänst i hembygdsgården Hembygdsgården