Information av Arkeologen Ebbe Westergren om Tingsbacken vid Karlshöjd

Tingsplatsen vid Karlshöjd är en av de större fornminnesplatserna i Kalmar kommun.

Trots rikligt med regn kom det ca 70 besökare. Hembygdsföreningen hade städat det gamla finna stenmagasinet på Karlshöjd för att kunna vara inomhus. Vilka fina skådespelartalanger vi hade när rollspel på tingsförhandlingar spelades upp från 1600 och 1700 talet vid tingsplatsen i Gösbäck.
Arkeologen Ebbe Westergren från Länsmuseet  berättade hur folket levde från 500 talet och framåt och om alla domarringarna och stensättningar på Tingsbacken vid Karlshöjd. Hembygdsföreningen spelar upp en tingsförhandling och informerar om tingsbeslut från rättegångar på 1600 – 1700 talet.

På Tingsbacken vid Karlshöjd i Gösbäck finns det ett gravfält som består av 12 domarringar, 22 resta stenar, 11 stensättningar och odlingsrösen nedanför Tingsbacken.  Och under järnåldern låg här även en bebyggelse.
Domarring är en benämning på en vis sorts grav, gravröse är en annan benämning på en gravplats, stensättningarna och resta stena är också en gravplats.

Ebbe Westergren o Bengt Jonsson

 

Dommaren och nämndemännen ankommer tillsammans med en besökare

 

Ett åtalat par anländer med sitt oäkta piltebarn

 

Tingsförhandlingar

 

Tingsförhandlingar

 

Avslutning med fika i solskenet bland domarringar

Exempel på tingsförrättning vid ting 1705-06-19
1) Framhades Jon Pärsson i Ramneryd gift karl och kånan Carin Larsdotter på Hällehall, för begånget lägersmål, vilka om gärningen tillsporda samma alldeles tillstodo och angavs till Rätten tillika att denna kåna tillförne en gång sedan hon blev änka skall av en ogift sig lägra låtit.
Resolution: Till underdånigt följe av Kongl Straffordningen de Anno 1653 § 1, skall Jon Pärssson gift man plikta 80 dal smt och som han botum ej orkar, löper han 6 gånger gatulopp. Pliktandes kånan därför med 40 dal smt och som här med consideras jämväl lönskalägret som hon förr begånget. Ty pliktar hon dessutom 5 dal smt efter Kongl Brevet av den 25 maj 1694. Skolandes bägge stå på pliktepallen 3 söndagar och dem offentligen absolveras. Och vad barnet angår, så födes det av dem bägge tilldess det sig själv nära kan, vartill han årligen består 4 dal smt.

Ting 1703-02-09
24) Dito anklagade Kronans länsman Olof Åhlund drängen Sven Jonsson i Källtorp att han annan dag jul på läktaren i Förlösa kyrka ställt sig oroligen emot de andra drängar och gossarna så att Öjar i Vedby, en beskedlig man, nödgades honom tilltala och åtvarna, vilket Anders Larsson i Melby betygar så sant vara: det han ej heller gitte förneka.
Resolution: Drängen Sven Jonsson som efter så åtskilliga förmaningar icke i Kyrkan ville sig rätta med dess orolighet. Ty dömes han för sin förargelse i Kyrkan under gudstjänsten, emedan han är en ung dräng, tre söndagar sitta i stocken ifrån den första gång ringes till dess församlingen är åtskild.

Nationaldagen firades på Hembygdsgården som vanligt med Svenska flagan i topp

Lindsdalsskolans sextett sjöng under ledning av Eva Junefjäll, Kajsa Junefjäll spelade Saxofon och författaren Anders Johansson läste dikter. Ordföranden höll ett tal om bygden i Förlösa och Lindsdal. Hembygdsföreningen sålde våfflor med sylt och grädde till de ca 90 besökarna.

      Vilka härliga sommarbilder och det var verkligen sommar

Författaren Anders Johansson

 

Cykelutflykten till Stävlö via Vesslö tisdagen den 23 maj.

I och med invallningen av Saltsjön blev Förlösa socken en inlandssocken, tidigare gick Kalmarsunds vatten in till Förlösa.
Vi samlades på grusplanen vid Fjölbros idrottsplats. Sen cyklade vi till Stävlö via Vesslö.  Anders Johansson på Stävlö möter oss vid Surrebäcken (Göta kanal i miniatyr) för att informera om invallningarna och torrläggningen, av den gamla Saltsjön på 1880 talet. I och med invallningen av Saltsjön blev Förlösa socken en inlandssocken, tidigare gick Kalmarsunds vatten in till Förlösa.
Sedan cyklar vi vidare ner till Stävlö och fikade i solen på gräsmattan mellan slottet och Kalmarsund. Där Stävlös ägare Anders Johansson informera oss om Stävlös historia.

Här på gräsmattan framför slottet fikade vi.

 

Information längs med cykelvägen.

 

Fika under överseende tre finna hästar.

 

Utsikt mot havet.

Valborgsfirande vid Karlshöjd

Rekordpublik ca 500 st

Försäljningen av lotter, kaffe, varmkorven från Västerslät sålde bra till rekordpubliken.
Lindsdals Scouternas fackeltåg utgick från Scoutgården och kommer fram till Karlshöjd kl. 20.00 och tände brasan.
Förlösa Kyrkokör underhöll med sång.
Lars Börjeson från Ugglerum höll ett fin vårtal.
Vi vill tacka Västerslät för sponsringen av varmkorven.

Arrangörer: Förlösa-Lindsdals Hembygdsförening, Lindsdals Scoutkår och Förlösa Kyrkokör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårutflykten till fornborgen Borgebacke den 20 april.

Yvonne Nilsson från Västerslätt och Axel Svensson från Balltorp informerade om sina byar och fornborgen.  Fornborgen ligger mitt ute i åkerlandskapet, vid sockengränsen mellan Förlösa och Kläckeberga, mellan byarna Ödingstorp, Gösbäck, Balltorps, Lindeberga och  Västerslätts. Det finns ingen väg dit från något håll, utan man måste gå över åkermark för att komma dit. Det diskuterades vilket som var det rätta manet på Fornborgen, i alla byarna runtomkring borgen, använder man namnet Borgebacke. På äldre kartar används namnet Borgeberg. Trots det lite kyliga och det blåsiga vädret kom det ca 35 st besökare, men väl framme och uppe i backen var det lä där, av alla buskar och träd. Så fikat smakade bra i den ovanliga och finna naturen.

Yvonne Nilsson informerar o Borgbacken.

 

Fika i vitsipporna.

 

Fika bland vitsipporna.

 

Bild från fornborgsmuren vid Borgeberg

 

Vitsippor vid Borgeberg 25 april 2016

 

 

Borgeberg liger längst ner i vänstra hörnet.

 

Risinlämning under april månad, till valborgsfirandet vid Karlshöjd

Risinlämning på eget ansvar.
Ris får lämnas under april månad. Ej stammar över 10 cm i diameter. Absolut inte löv, det ger en obehaglig rökutveckling.

Berättaraftonen i Lindsdalsskolan den 2 april

Det kom ca 50 besökare när Peter Danielsson Kalmar läns Museum berättade om hur vi levde i Sverige på 1600 – 1900-talet.
Kjell Juneberg informerade om föreningens dokumentation över Lindsdals utveckling på 1900-talet.
Det serverades kaffe i pausen.

Generalstabskarta från 1870, då var Lindsdals ortsnamn Galgkrogen

 

Flygfoto över Kalmarvägen mitt i Lindsdal från år 1935

 

Ekonomisk karta från 1942

 

Förlösa-Lindsdals Hembygdsförenings har hålligt årsmöte den 5 mars i Lindsdalsskolan

Ca 50 besökare närvarade årsmötet, föreningen framhöll sin händelserika verksamhet under det gångna året, som varit lite utöver det vanliga. Premiermalningen på den nyrenoverade väderkvarnen, det finns ingen annan så stor väderkvarn i södra länsdelen  eller på Öland som det går att mala på.
Anders Johanssons arbete med sin bok om Förlösa socken, som beräknas bli färdig till hösten. Det skulle kunna bli årets julklapp i Förlösa och Lindsdal.
Uppröjningen nedanför Tingsbacken så den blir synlig i landskapsbilden från Förlösavägen.

Tingsbacken vid Förlösavägen

Författaren Anders Johansson informerade om sitt arbete med sin nya bok om Förlösa socken. Han visade vackra naturbilder, även med inslag av djur, han berättade också om Förlösas historia. Han visade även bilder från övriga Småland och Öland.

Författaren Anders Johansson

 

Länsmuseets fotosamling med ca 500 fotografier från Förlösa

Googla på ”Kalmar läns museums fotosamling” fyll sedan i land: Sverige, län: Kalmar, kommun: Kalmar, socken: Förlösa eller annan socken som är intressant, klicka sedan på ”sök”. Eftersom det är så många kort tar det rätt lång tid att öppna.
Förstora korten genom att klicka på kortet, vil du förstora ytterligare, håll nere tangenten ”ctrl” och tryck på plustangenten, för att minska minustangenten.

Några exempel på foton.

Flygfoto över Kalmarvägen mitt i centrum

 

År 1974, Lindgrens affär vid korsningen Kalmarvägen och Förlösavägen, Det gamla garveriet som i dag är Garvagården syns lite till vänster.

 

Likvagnen på en gård i Förlösa

 

Förlösas brandbil 1950

Nyckelbiotop i Förlösa

Allra längst upp i Kvilla skogsgata, långt in från vägen finns en nyckelbiotop på ca 20 000 kvadratmeter. Se bilder nedan. Befinner man sig i nyckelbiotopen, är det inte många platser i Förlösa som har så långt till närmaste bostadshus.