Bli medlem i Förlösa-Lindsdals Hembygdsförening så stödjer du vår verksamhet

Alla är naturligtvis välkomna som medlemmar i Förlösa-Lindsdals Hembygdsförenings. Även ni som inte har Förlösa och Lindsdal som er hembygd. Vi arbetar med Förlösa och Lindsdals kulturhistoriska värden, vilket kan vara intressant för alla.

Ditt stöd med ett medlemskap är viktigt, det ger styrka i vår verksamhet! Medlemsavgiften är 100 kr och betalas till Förlösa-Lindsdals Hembygdsförenings bankgiro 5018-2120. Ange namn, adress, tel.

Som medlem kan du få fortlöpande informatiom via e-post om du mailar din e-postadress, namn, och adress till ordf. [email protected]

Kontaktperson: Kjell Juneberg, [email protected], 070-633 21 30