Handledning till historiska kartor

Ett sätt att lära känna sin hembygd kan vara se på gamla kartor. Ett problem med detta kan vara att lokalisera sig på dessa eftersom hus, vägar, gränser och så vidare har ändrats genom tiderna. Genom att lägga över de historiska kartorna till t.ex. Google Earth så är det möjligt att få en satellitvy samtidigt som de historiska kartorna.

En källa för de historiska kartorna finns på Lantmäteriets sida för Historiska kartor. Nedan finns en handledning för hur man kan få in dessa kartor till Google Earth med ett exempel för Balltorps storskift i Förlösa från 1792.

Handledning till Historisa kartor