Vårt verksamhetsområde är Förlösa socken och Lindsdal

Förlösa-Lindsdals hembygdsförening har sin verksamhet i Förlösa socken och Lindsdal, 1½ mil norr om Kalmar. Dit hör Lindsdal, Förlösa Stationssamhälle, samt byarna Borshorva, Gösbäck, Ödingstorp, Förlösa Kyrkby, Mellby, Ugglerum, Årterbäck, Trangärde, Vedby, Kvilla, Mossebo och Ramneryd. Förlösa socken består till en knapp tredjedel av odlad åker. Resten är till största delen skogsmark och mark för bebyggelse. Socknen är rik på historia. Det har varit en bygd med traditioner. Ute i markerna finns många spår av fornlämningar kvar. Läs mera därom  i vår hembygdsbok! På de sista 50 åren har Förlösa och Lindsdal genomgått stora förändringar, genom den  enorma befolkningsökningen. Det öppna jordbrukslandskapet har också genomgått stora förändringar det sista åren. Nu är det bara ett mindre antal lantbrukare med stora djurbesättningar, som brukar det mesta av åkerarealen via ägd och arrenderad åkermark.

Hembygdsgården i Trangäde