Förlösas-Lindsdals Hembygdsbok och skrifter om Förlösa och Lindsdal

Förlösa-Lindsdals Hembygdsbok gavs ut 1994. I studiecirklar hade man arbetat flitigt med att samla material och sammanställa till avsnitt till boken. Arbetet leddes av Einar Walmark, som också själv författade flera kapitel. Ebbe Westergren, Kalmar Läns Museum har skrivit kapitlet om socknens forntid och fornminnen och Arne Collmo har formgett och redigerat.

Förlösas-Lindsdals Hembygdsbok kostar 250 kr.

Lindsdalskrönikan 150 kr.

Om Pesten i Förlösa 25 kr.