Böcker och skrifter om Förlösa och Lindsdal

Förlösa-Lindsdals Hembygdsbok gavs ut 1994. I studiecirklar hade man arbetat flitigt med att samla material och sammanställa till avsnitt till boken. Arbetet leddes av Einar Walmark, som också själv författade flera kapitel. Ebbe Westergren, Kalmar Läns Museum har skrivit kapitlet om socknens forntid och fornminnen och Arne Collmo har formgett och redigerat.

Hembygdsbok kostar 250 kr.
Förlösa i Världen  av Anders Johansson, 250 kr.
Lindsdalskrönikan, 150 kr.
Om Pesten i Förlösa, 25 kr.