Målsättningen med vårt föreningsuppdrag

Föreningens mål är att värna, vårda och visa hembygdens kulturarv samt att föra det vidare till kommande generationer. Förlösa-Lindsdals Hembygdsförening bildades 1961 i samband  med inköpet av väderkvarnsfastigheten Trangärde 2:10. Den ligger 1 km väster om Förlösa kyrka och fungerar som vår hembygdsgård. Förutom väderkvarnen finns en gammal ryggåsstuga från 1700-tale och en mjölnarbostad från 1913 samt uthus på tomten. Från kvarnbacken har man en vacker utsikt över en del av Förlösas öppna jordbrukslandskapet. På vinterhalvåret  har föreningen ofta sina evenemang i Lindsdalskolan.

Vi dokumenterar intressanta föremål och skeenden, och ordnar studiecirklar, berättarkvällar för att håller bygdetraditioner vid liv, och främja en vikänslan för bygden. Vi vill dela med oss av vår kunskap om bygdens historia.

Under de senaste åren har hembygdsgården fått en ordentlig upprustning. Väderkvarnens  är renoverad, vingarna har fåt nya spjäll och snurrar nu igen om man lossar lite på bromsen . Mjölnarehuset är reparerat och nymålat. Uthuset är om-och tillbyggt för att bättre hysa våra samlingar.

I Årtebäck vid gränsen mot Kristvalla socken ligger föreningens andra kvarnbyggnad. Det är en hjulkvarn byggd vid Läckebyåns källflöden. Kalmar läns fornminnes förening skänkte kvarnen till Förlösa hembygdsförening på 80-talet och efter renoveringen 1985 går det att mala säd  i den, om vattenmängden tillåter.

Föreningen disponerar ett arkivutrymme i det gamla sockenmagasinet vid Förlösa kyrka. Där finns allt vårt arkivmaterial. Och Förlösas bykistor som innehållande gamla värdefulla handlingar om byarnas historia.

Från 2016 är föreningsnamnet ”Förlösa-Lindsdals Hembygdsförening” vi har lagt till ortsnamnet Lindsdal i vårt föreningsnamn.