Evald Jonnergårds låda, med hans anteckningar för eget bruk

Detta är arkitekt Evald Jonnergårds sparade anteckningar, om äldre tider för eget bruk.
Han var mycket aktiv i hela Lindsdals utbyggnad på 60- 70- och 80 talet. Först i Läckeby Kommun, och sedan i Kalmar, Dörby och Läckeby generalplanekommittén. Länsstyrelsen tog initiativ till att bilda denna Generalplanekommitté, för att råda bot på den stora bristen av tomter för bostadsbebyggelse i Kalmar Dörrby och Läckeby kommuner.
Klicka på nedanstående rubriker.

Bostadsförorten Lindsdal (Berättelse dec 1993)

BOSTADSFÖRORTEN LINDSDAL NOTERINGAR

Bostadsförorten Lindsdal

Folkmängd 1992

Galjen – avrättningsplatsen

Avstängd väg vållar uppror ute i Lindsdal

Förlösa sn Lindsdal (Galgkrogen)

Fortsättning stadsarkivet

BAROMETERN

HUR LINDSDAL VÄXER

Hyra kvarteret Kroppkakan

Karta statistikområdesindelning för Lindsdal

Kartor Kvarteret Kroppkakan Lindsdal folder

Tidningsurklipp från 1974

Ritning på garveriet

Om Lindsdals planering

Lönespecifikation Evald Jonnergård

Länsutställningen i Lindsdal tidningsurklipp

Länsstyrelsen 1978-03-08

Berättelse från Ödingstorp

Lantmäteriförrättning år 1808 i Ödingstorp

Berättelse från Åby

Då skol-Nisse Drev privatskola i Åby (Berättelse)