Årskrönikor från 2008 – 2015

Här kan du klicka in dig till alla våra årskrönikor,
med bilder och text om vår verksamhet.
År 2008  Nytt medlemsutskick med året i bild och ord.
År 2009 Att synliggöra verksamheten. Tidsresa 1913.
År 2010 Informationsmaterial, medlemsvärvning.

År 2011 50-årsjubileum. Fixargrupp – ideella timmar.
År
2012 Tid till ro och minnen. Kvarnrenovering.
År
2013 Hembygdskänsla och bygdegemenskap. Fornminnesvandring.
År 
2014 Kartor och vackra vägar. Bygdespel.
År 2015 Odlingslandskapet och Surrebäcken.