Fredsmilstenen

Efter tre års påtryckningar från Hembygdsföreningen har nu äntligen Länsstyrelsen renoverat frimilstenen vid Nils Holgersons Väg, den har blivit jättefin med tydlig text. Men inte milstenen alldeles invid.
Stenen är rest 1673. Frimilsten kan även benämnas Fredsmilsten. Den innebar att frälsebönder (arrendatorer) inom en mils omkrets från Kalmar slott var befriade från skjutsning, gästning och krigstjänstgöring för att dom skulle kunna stå till Adelns (jordägare) förfogande. Milsten var en sten för att markera avstånd längsmed större landsvägar. Stenarna står på Nils Holgersons väg i närheten av Östra Gösbäcksvägen.