Tingsbacken är nu färdigåterställd

Kvarngruppen har i dag blivit färdiga med återställandet av den gamla Tingsbacken med 12 dommarringar och många stensättningar. Nu med trappa över stängslet framme vid vägen, så att man kommer upp lättare till Förlösas absolut finaste naturupplevelse, en kilometer utanför Lindsdal mot Förlösa kyrka.

Förlösas absolut finaste naturupplevelse

Trappans nya läge, den närmaste domarringen liger bara ca 10 meter uppom Trappan

Bosse Johansson manövrera sin grävmaskinen vid parkeringen

Den finna bron vid Tingsbacken