Vad händer i sommar?

Vi brukar upprätta en gemensam lista från medlemsföreningarna om vad som kommer att hända på mölledagen samt övriga mölleaktiviteter under sommaren. 

Vi behöver svar på frågor om: (publiceras även på hemsidan)
Kvarnens namn:
Typ av kvarn/ vatten-vind:
Kontaktuppgifter: (namn, tel och ev. mail)
Öppettider:
Kvarnen köres, malning kommer utföras:
Kaffeförsäljning eller liknande:

Uppgiftslämnare / namn, mail och tel. (publiceras inte på hemsidan)
Meddela senast 15 mars för att uppgifterna ska komma med i ”Skånska möllors vårutskick” till medlemmar.
Uppgifterna kommer även att läggas ut på hemsidan.
Uppgifter som kommer in senare och även ändringar i era program angående öppettider mm kommer eventuellt att ändras fortlöpande på hemsidan.

Lämna uppgifter till: 
Bengt-Åke Andersson
tel.  070 48 624 08
[email protected]

 


Editerad av: Björn Loodberg (2021-01-17 12:54:49)