Om oss

Föreningen bildades i Lund 1956 och har sedan dess verkat för de skånska möllornas bevarande.

Vid tiden för föreningens bildande kunde man konstatera att de flesta väderkvarnarna numera stod stilla.
Föreningens mål är att verka för att så många möllor som möjligt blir bevarade till eftervärlden. En annan stor del...

Läs mer >

Nyheter

Möllekurs 2020

OBS datum ändrat till 1 augusti på grund av covid

Föreningen Skånska Möllor planerar att ordna möllekurs lördagen den 1 augusti 2020 vid Krageholms mölla. Mellan 10.00 och  ca 16.00
Förmiddagen är tänkt till diskussioner som rör allt kring en mölla som t ex funktion, skötsel, påsegling efter vind och...

Läs mer >