Om oss

Föreningen bildades i Lund 1956 och har sedan dess verkat för de skånska möllornas bevarande.

Vid tiden för föreningens bildande kunde man konstatera att de flesta väderkvarnarna numera stod stilla.
Föreningens mål är att verka för att så många möllor som möjligt blir bevarade till eftervärlden. En annan stor del...

Läs mer >

Nyheter

Möllekurs 2022

 

Föreningen arrangerar möllekurs i juli 2022 vid Krageholms mölla.
 

Kursen vänder sig i första hand till er som inte är vana att köra en mölla med vinden.
Kursledare är Stig Landgren från föreningens tekniska kommitté.

Egen förtäring medtages för förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.
Kursen är kostnadsfri för medlemmar och medlemsföreningar.
Antalet...

Läs mer >

Vad ska vi göra med Flackarps mölla?   


Kanske du själv är intresserad av att köpa den eller känner någon annan som kan vara intresserad.

Hör av dig till.
Bo Larsson, Övraby 
Tel 0411-55 12 49
E-post:  [email protected]

Eller

Bengt-Åke Andersson Lillaröd
Tel. 070-486 24 08
E-post. [email protected]