Om oss

Föreningen bildades i Lund 1956 och har sedan dess verkat för de skånska möllornas bevarande.

Vid tiden för föreningens bildande kunde man konstatera att de flesta väderkvarnarna numera stod stilla.
Föreningens mål är att verka för att så många möllor som möjligt blir bevarade till eftervärlden. En annan stor del...

Läs mer >

Nyheter

Vad ska vi göra med Flackarps mölla?   

Ska vi hyra ut den eller kanske sälja? 
Har du idéer eller förslag? 
Kanske du själv är intresserad eller känner någon annan som kan vara intresserad.

Hör av dig till.
Bo Larsson, Övraby 
Tel 0411-55 12 49
E-post:  [email protected]

Eller

Bengt-Åke Andersson Lillaröd
Tel. 070-486 24...

Läs mer >

Vad händer i sommar?

Vi brukar upprätta en gemensam lista från medlemsföreningarna om vad som kommer att hända på mölledagen samt övriga mölleaktiviteter under sommaren. 

Vi behöver svar på frågor om: (publiceras även på hemsidan)
Kvarnens namn:
Typ av kvarn/ vatten-vind:
Kontaktuppgifter: (namn, tel och ev. mail)
Öppettider:
Kvarnen köres, malning kommer utföras:
Kaffeförsäljning eller...

Läs mer >

Aktiviteter

Årsmöte 2021

16 May 2021

Vi planerar att ha årsmöte söndagen 16 maj 2021 i Hammarlunda.

Boka dagen.
Det blev ju inget årsmöte 2020 pga restriktionerna mot covid 19-pandemin. Mer information kommer att skickas ut med alla erforderliga handlingar. Lokal mm preliminärbokas då vi inte vet vilka restriktioner som kommer att gälla.

Mailadresser
Föreningen kan spara portoavgifter...

Läs mer >

Föreningen Skånska Möllor

Plats:

Börjar: 16 May 2021

Slutar: 16 May 2021

Möllornas Dag 2021

04 July 2021

Möllornas Dag firas traditionellt den första söndagen i juli månad varje år.

Passa på att skicka in uppgifter till oss om era kommande öppettider och aktiviteter.

Läs mer >

Föreningen Skånska Möllor

Plats: Skåne

Börjar: 04 July 2021

Slutar: 04 July 2021

Visa fler aktiviteter