Om oss

Föreningen bildades i Lund 1956 och har sedan dess verkat för de skånska möllornas bevarande.

Vid tiden för föreningens bildande kunde man konstatera att de flesta väderkvarnarna numera stod stilla.
Föreningens mål är att verka för att så många möllor som möjligt blir bevarade till eftervärlden. En annan stor del...

Läs mer >

Nyheter


Årsmöte 2024 sönd den 5 maj.

Skytts hembygdsförening står som värdförening.

Kl 11-12 visning av Håslövs mölla

kl 12-14 äter vi egna  medhavda matsäckar förhoppningsvis ute i trädgården  och tittar på Skegrie mölla

kl 14 har vi årsmötesförhandlingar

efter årsmötet bjuder vi på gemensamt eftermiddagskaffe