Trefaldighetskällan


En trefaldighetskälla är, enligt gammal folktro, en vattenkälla med läkande kraft (trefaldigheten = Fadern, sonen och den helige ande). Trefaldighetskällorna har ofta medeltida katolskt ursprung, men kan från början ha varit forntida offer- eller kultplatser. 

De flesta trefaldighetskällorna i Jämtland hittar man efter den gamla pilgrimsleden till Nidaros. Men inte alla, på Föllinge prästbord finns en trefaldighetskälla – den ligger ca 1 kilometer öster om kyrkan. Vi vet inte när källan började användas, men vi vet att den fortfarande användes så sent som i början av 1900-talet. Det berättas att distriktsläkarna Otterclou, (distriktsläkare i Föllinge under åren 1889-1891) och Mitander (distriktsläkare i Föllinge från 1892 – 1905) ordinerade vissa patienter att gå till Trefaldighetskällan för att dricka av det helande vattnet.

Den förkristna källkulten bestod i att man hyllade ett andeväsen eller en gud, som bodde i källan genom att man offrade till exempel mynt, fina stenar, hår, prydnadsföremål. 
När kristendomen infördes i Sverige blandade man ofta den hedniska offerkulten med den kristna tron. Man åkallade den heliga treenigheten vid källan, gärna vid vissa kyrkliga helger. 
När man konstaterade att det var nyttigt att dricka ur de mineralrika källorna, började man ”dricka hälsovatten” ur källorna också på inrådan av distriktsläkarna.

Vi vet att Trefaldighetskällan verkligen var en offerkälla. Äldre föllingebor berättade på 50-talet att sjuka personer vid sekelskiftet offrade ringar och andra värdefulla föremål när de drack av källans vatten. Stigen till källan sköttes om, det låg spångar på de ställen där det kunde vara besvärligt att gå över myrmarken.

En offerkälla ska enligt tradition ha tre egenskaper: den ska ha utlopp mot norr, anses vara mest verksam i trefaldighets- och midsommartid och ska ha fruktbarhetsverkan. Trefaldighetskällan i Föllinge hade avlopp mot norr. Under senare tid har det ändrats och letts mot väster till ett krondike, men det gamla utloppet mot norr var fullt synligt på 1950-talet. De två andra egenskaperna är svåra att uttala sig om.

 

            

Förening:

Föllinge Hembygdsförening

Skapad av: Ingrid Wangerud (2019-03-04 20:35:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingrid Wangerud (2019-03-08 19:30:09) Kontakta föreningen