Kapell i socknen


I socknen finns idag endast ett kapell, Skärvångens kapell. Det uppfördes åren 1883-1885 som en skolbyggnad med ett rum. Det var både lärarbostad och skolsal, och användes även för gudstjänster.  Rummet var 16 alnar i fyrkant, försett med 9 fönster, vid gudstjänster flyttade man in en altarring. Den långa besvärliga vägen till Föllinge var anledningen till att man i Skärvången bildade ett kapellag (en församlingsdel med eget kapell), som omfattade byarna Skärvången, Åkersjön, Högrun och Vallrun. Domkapitlet föreskrev 1884 att pastor i Föllinge skulle hålla gudstjänst där minst 6 gånger per år. 

Efter 1939, då skolan flyttade, används salen endast för gudstjänster. Kapellet fick ett mer kyrklikt utseende vid en ombyggnad 1957. År 1986 gjordes en tillbyggnad där kapellet försågs med serveringslokal och personalutrymmen.

Image
Bild: Skärvångens kapell före ombyggnad

 

I Åkersjön fanns tidigare ett kapell, det invigdes år 1972. Anders Persson donerade mark till kapellet, arbetet med att bygga upp kapellet genomfördes till stor del av ideella krafter. År 1990 överläts kapellet till Föllinge pastorat genom donationsbrev från Åkersjöns Kapellstiftelse. Idag är byggnaden i privat ägo och används inte längre som kapell.

 

Förening:

Föllinge Hembygdsförening

Skapad av: Ingrid Wangerud (2019-01-22 19:56:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingrid Wangerud (2019-02-22 13:14:57) Kontakta föreningen