Kyrkstugorna


De långa färdvägarna många hade för att komma till kyrkan gjorde det nödvändigt att bygga kyrkstugor, där långväga kyrkobesökare kunde övernatta. Det gick inte att göra de långa resorna fram och åter samma dag. 

År 1695 utfärdade landshövdingen i vårt län (Jämtland tillhörde då Västerbottens län) en förordning om rätten att inneha kyrkstuga. Den stadgade att varje hemman hade rätt till ett kyrkhus bestående av en stuga med kammare och förstuga samt ett stall. Den som inte var hemmansägare kunde alltså inte åberopa någon rätt att ha en kyrkstuga. 

Från 1817 begränsades rätten till att ingen som bodde inom en mil från kyrkan skulle få förvärva eller bygga en kyrkstuga. Den som bodde i anslutning till en bra väg kunde få avslag även om avståndet till kyrkan var längre än en mil. Efter år 1849 förändrades detta och man kunde, om det ansågs behövligt för att bevista gudstjänster eller för barnens skolgång, få sätta upp en kyrkstuga även om man bodde närmare än en mil från kyrkan. 

Idag är tyvärr alla kyrkstugor i Föllinge utom två rivna. Men foton från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, visar var kyrkstugorna var belägna, många kyrkstugor var byggda längs Trefaldighetsvägen och även längs hela Kyrkvägen upp förbi skolan. Ottsjöns och Holmsjöns kyrkstugor har bevarats, de står idag efter Backvägen, ner mot kyrkan (se foto ovan).

ImageImage

Förening:

Föllinge Hembygdsförening

Skapad av: Ingrid Wangerud (2019-01-22 19:56:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingrid Wangerud (2019-02-22 13:23:31) Kontakta föreningen