Klädsamling


I början av 1960-talet skulle Föllinge hembygdsförening uppföra bygdespelet ”Husförhör”. Då behövdes mängder av gamla kläder, som lånades eller skänktes till föreningen av byborna. Det blev fler bygdespel och revyer. Till många behövdes speciella kläder som lånades ut, skänktes eller syddes upp till hembygdsföreningen.

När människor har städat i sina förråd, flyttat eller på annat sätt gått igenom sina sparade gamla kläder, har många hittat klädesplagg som de vill ska bevaras för framtiden. De har då överlämnad dem till hembygdsföreningen för att tas om hand.

Så småningom växte klädsamlingen och idag har Föllinge Hembygdsförening en av länets största klädsamlingar. Många plagg är unika och historiskt värdefulla, de visas enbart vid speciella tillfällen. Andra plagg lånas ut till kostymfester och revyer.

 

 

Förening:

Föllinge Hembygdsförening

Skapad av: (2016-04-03 20:33:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föllinge Hembygdsförening (2019-02-05 09:12:07) Kontakta föreningen