Stor-Jamt stugan – Bagarstugan


Bagarstugan flyttades hit 1982, den stod tidigare på P. Johansagården i Laxviken.

Stugan uppfördes ursprungligen på en annan gård i Laxviken omkring 1840. En tidigare ägare till stugan var Storjamten, han levde på 1800-talet och var anfader till ”storjamtsläkten”.

År 1981 ville dåvarande ägarna, Gertrud och Sigfrid Modigh, inte längre ha kvar stugan på dåvarande plats. Eftersom den var kulturminnesmärkt fick den inte bara rivas, utan skulle flyttas. Skansen i Stockholm fick erbjudande om att ta över stugan, men den var för stor för deras önskemål, då gick erbjudandet till Föllinge hembygdsförening. Jämtlands Läns museum godkände flytten av stugan och 1982 stod den på plats på Tunbacken. Den upprustades med ny murstock, nytt tak och övriga nödvändiga reparationer. Förutom många frivilliga dagsverken fick hembygdsföreningen även IKS-medel till iordningställandet.

Stugan används sommartid som bagarstuga och är möjlig att hyra för den som önskar baka. Där finns alla bakredskap man behöver för att baka tunnbröd! Det kostar 50 kr per dag för medlemmar att hyra bagarstugan, 100 kr per dag för den som inte är medlem.

 

Förening:

Föllinge Hembygdsförening

Skapad av: (2016-04-03 21:34:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föllinge Hembygdsförening (2019-02-05 09:11:19) Kontakta föreningen