Pilgrimshärbärget


Härbret har flyttats hit från Tornäs, den by som ligger närmast Föllinge. Det är inte klarlagt varifrån ordet pilgrimshärbärge kommer, såvitt man vet har ingen pilgrimsled gått igenom dessa bygder.

Härbret stod på gården Sörgårn i Tornäs fram till 1930, då det flyttades ner till Torån. Det skänktes till hembygdsgården av syskonen Ingeborg, Anna och Jonas Hemmingsson. Härbret är förmodligen Föllinges näst äldsta bevarade byggnad. Årtalet 1668 finns inristat på en stock inne i byggnaden, men med hjälp av nya metoder har man kunnat åldersbestämma den till 1553. Det fanns alltså redan på Gustaf Vasas tid.

På samma gård stod också det härbre som är Föllinges äldsta bevarade hus. Det är åldersbestämt till 1486. När Per Bergkvist, son till garvaren och skinnhandlaren Lars Bergqvist på Sörgårn i Tornäs, byggde ett bostadshus i Nyland flyttades härbret dit, någon gång i början av 1900-talet.

 

Förening:

Föllinge Hembygdsförening

Skapad av: (2016-04-03 21:48:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föllinge Hembygdsförening (2019-02-02 19:13:55) Kontakta föreningen