Busta


Vid ett av de bygdespel som uppfördes på Tunbacken under 80-talet behövdes en "busta", ett vindskydd. Det byggdes i gammal stil och står fortfarande kvar hembygdsgården.

Editerad av: Ingrid Wangerud (2019-01-15 15:53:15)