Äldsta husen i Föllinge


Det äldsta bevarade huset i Föllinge är ett härbre i Nyland (Föllinge-Nyland 3:6). Det är uppfört i två  våningar,den undre våningen har genom dendrokronologi - det vill säga studier av timrets årsringar - daterats till åren 1486-87.

Den övre våningen, som byggdes på under 1800-talet, kan nås via en trappstege inne i härbret. Härbret restaurerades i början av 1990-talet. Då försågs byggnaden med en ny syllram och ett nytt brädtak. Härbret stod tidigare i Tornäs, men flyttades till Nyland någon gång under början av 1900-talet. Per Bergkvist, son till garvaren och skinnhandlaren Lars Bergqvist på Sörgårn i Tornäs, fick härbret från sin hemgård och det flyttades dit det nu står.

Det näst äldsta huset kommer också från Sörgårn i Tornäs, det är ett pilgrimshärbärge från 1545. Härbret stod på gården Sörgårn fram till 1930, då det flyttades ner till Torån. Det skänktes av dåvarande ägarna till Föllinge Hembygdsförening och står nu på Tunbacken, Föllinge hembygdsgård.

 

 

Förening:

Föllinge Hembygdsförening

Förening:

Föllinge Hembygdsförening

Skapad av: (2016-04-04 12:07:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föllinge Hembygdsförening (2019-02-05 09:16:53) Kontakta föreningen