Sockenkyrkan


En muntlig tradition säger att det redan tidigt fanns två begravningsplatser i Föllinge. I Backens by, sydost om Tungården, ska bybornas begravningsplats ha legat. Men samerna fick inte begravas där, utan sägs ha haft en egen begravningsplats längre österut. Ett kapell ska ha funnits i Backens by intill begravningsplatsen. En trädörr med lås och ornamentik av järn finns på Jämtlands läns museum, det tros komma från ett medeltida kapell i socknen. 

Den första kyrkan i Föllinge invigdes 1619. Trots en utbyggnad år 1761 blev kyrkan för liten. En ny kyrka, socknens andra kyrka, byggdes 1815. 1800-talets kraftiga befolkningstillväxt gjorde att även den kyrkan blev för liten, men det fanns inte ekonomi för att bygga en ny. Kyrkan blev därför föremål för en kraftig om- och tillbyggnad och återinvigdes år 1885.

Vid en brand år 1994 totalförstördes den gamla kyrkan, en ny kyrka - den nuvarande, byggdes och invigdes år 1998.


Bild: Kyrkan i början av 1900-talet. 

 

 

 

 

Förening:

Föllinge Hembygdsförening

Skapad av: Ingrid Wangerud (2016-04-04 12:18:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föllinge Hembygdsförening (2022-01-22 19:53:44) Kontakta föreningen