Föllingemilen


Bönderna i Föllinge ägde under 1600-talet sina gårdar och sina åkrar. Tillsammans arrenderade de avradsland av staten. Avradslanden var något speciellt för Jämtland. Ett avradsland var (i den ursprungliga, medeltida bemärkelsen), en del av allmänningen utanför gårdarna eller byarna, som den norska kronan låtit bönderna få exklusiv nyttjanderätt till, men inte äganderätt. De fick för det betala en årlig avrad (arrendeavgift) till kronan. Avradslanden låg alltså utanför byn och användes i första hand för jakt, fiske och slåtter och längre fram i tiden också för fäbodsdrift.

Ända till 1820-talet lyckades Föllingebönderna hålla sitt avradsland fritt från nybyggare. De motsatte sig intrång på den mark de ansåg sig behöva. Byarnas egna marker sträckte sig i Jämtland normalt en mil ut från gårdarna, såvida inte annan bebyggelse utgjorde hinder. Föllingebönderna hävdade sin föllingemil. En gammalmil (ett mått som infördes under 1600-talet och gällde fram till 1855) var ca 10,7 km, men en föllingemil var ungefär 13 km. Det är anledningen till att ett antal byar växte upp exakt 13 km från Föllinge, man byggde gårdarna intill gränsen för Föllinges avradsland.

I början av 1800-talet ville staten att varje bonde skulle äga sin egen mark och skog. På så sätt skulle varje bonde kunna bestämma över sin egen mark och inte vara beroende av de övriga byborna. År 1825 började man dela upp Föllinges avradsland mellan bönderna (”avvittring”), ett arbete som sen fortsatte under åren 1833-1835.

År 1867 blev det slutliga omdaningsåret. Då genomfördes laga skifte i Föllinge. Varje bonde fick sin egen mark där åkrarna fanns inom gårdens egna gärdsgårdar, inte en åkerlapp här och där som tidigare. Dessutom ägde varje bonde nu sin egen skogsmark och arrendet av Föllinge avradsland hade upphört. De flesta bönderna insåg att laga skiftet var nödvändigt, med det skapade ändå en hel del problem. Husen skulle stå på den egna marken, många byggnader måste flyttas. De flesta fick behålla sina gårdstum och bo kvar, men en del måste ändå flytta sina hus, på grund av att huset stod på fel sida av den fastställda rålinjen. Sämst var det för de bönder som fick flytta sina hus till Forsåsen, Lövsjön, Andviken och Sunnansjölägden. I vissa fall till områden med knappt några åkrar alls.

Image
Bild: Karta över Föllinge avradsland
ur Sevärt i Krokoms kommun 6

 

 

 

 

Förening:

Föllinge Hembygdsförening

Skapad av: Ingrid Wangerud (2016-04-04 13:57:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föllinge Hembygdsförening (2019-02-05 09:16:36) Kontakta föreningen