Sockenbibliotek


Föllinge hembygdsförening vill göra det möjligt för intresserade att läsa och lära sig mer om socknen. Föreningen har därför, uppe på hembygdsgården, samlat ett bibliotek med böcker/skrifter om bygden. De går att ta del av sommartid, vid besök på Tunbacken.

Det finns också möjlighet att, på servicekontoret i Föllinge och på Föllinge Slöjd, köpa böcker/häften ur en skriftserie om olika delar av socknen, som föreningen har tagit fram.

Skrifter som går att köpa på servicekontoret i Föllinge och/eller på Föllinge Slöjd:

Föllinge Hembygdsförenings skriftserie:

Del I, Jan Lundqvist; Kvartärgeologi i Föllinge-Laxsjö-Hotagen (1967). 50kr

Del II, Per Thorslund; Berggrund inom Föllinge-området (1969). 50kr

Del VII, Per Tejbo; Störåsen, inför 150-årsminnet (1977). 50kr

Del VIII, Lars Löthman,(red.); Föllingebygdens fasta fornlämningar, 1973 års fornminnesinventering av Föllinge, Hotagens och Laxsjö socken, Jämtland. 45kr

Del X, Per Tejbo; Holmsjön, Troll-Maxens hembygd (1987). 95kr

Del XII, Ahlgren, Perry, m fl, Föllingeboken Del I (1993). 110kr

 

Eliasson, Nils, Minnesvärda personligheter i Föllingebygden Del II.  200kr

Föllingebygden år 1995, året då Föllinge fyllde 45 år. 200kr

Hemmingsson, Olle, Byn Gravbränna under gångna år.  80kr

 

Förening:

Föllinge Hembygdsförening

Skapad av: (2016-04-21 22:08:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föllinge Hembygdsförening (2018-11-25 14:17:53) Kontakta föreningen