Folkärna Gammelgård


När Folkärna Hembygdsförening bildades år 1926, blev en av de första och viktigaste uppgifterna att skaffa en gård, där minnen av fädren och deras verk kunde samlas, dvs söka en så gammal gård som möjligt. Efter ingående undersökningar lyckade man förvärva den gamla Anderses-gården i Räfsbo by. Som lämplig plats för en  blivande gammelgård stannade föreningen för den plats i byn Gammelgård, där den nu är belägen. En stark minoritet inom föreningen ville dock att gammelgården skulle placeras i Brunnbäck i närheten av monumentet. Andersesgårdens gamla huvudbyggnad monterades ned och kördes av frivilliga sockenbor till den nya platsen. Hösten 1929 var byggnaden rest.

Mangårdsbyggnaden uppfördes ursprungligen år 1800 som en envåningsbyggnad för att 1862 byggas på med en övervåning. Förstugan byggdes till något senare. Mangårdsbyggnadens interiör har i stort sett bevarats som den var från ursprunget. Dalmålningarna i "arstuggu" på nedervåningen har funnits där sedan 1810. Däremot har målningarna på övervåningen tillkommit senare från andra byar i socknen. Rummet till höger kallas för Lottasrummet. Väggar och inventarier kommer från en gård i Bäsinge. 

Målningarna i salen har målats av Rättviksmålaren Iwares 1810. Winter Carl Hansson, född 1777, har målat målningarna i mellanrummet på övre våningen. Flera, mer eller mindre skadade, målningar av samma konstnär finns bevarade på Gammelgården, men är ej uppsatta. Målningar har även deponerats till Sjöviks folkhögskola, Krylbo församlingsgård och Folkärna kyrka. Inventarierna på gården kommer från olika gårdar i socknen. Folkärna Gammelgård är en av de hembygdsgårdar som har flest föremål - ca 6000 föremål har inventerats.:

Övriga byggnader: Loftsboden till höger om mangårdsbyggnaden kommer ursprungligen från Sörbäcksgården i södra sockendelen. Även Kolboden och Smedjan kommer från denna gård. Smedjan är i bruk under sommaren. Ett Magasin stående bredvid Gammelgården tillkom 2011 och skänktes av Folkärna församling. Mitt emot detta står en Sprutbod. Ladugården med foderlada har stått på Boströms gård i Utsund och det vackra härbret är från Rotfallet. Vid stranden har man uppfört en Linboka som också härstammar från Räfsbo by.

Norelund ligger i direkt anslutning till Gammelgården, en ståtlig byggnad från 1846. Byggnaden är i grunden timrad men rappades någon gång i början av 1900-talet. Norelund och de kringliggande vita byggnaderna köptes in av Hembygdsföreningen 1986. Norelund används flitigt till bröllop, födelsedagar, begravning och till Hembygdsföreningens egen verksamhet. Lokalen går att hyra under sommarhalvåret.

Utställningar: Varje sommar finns någon form av utställning på övre våningen i Gammelgården och flera intressanta museer finner vi på området. På logens övervåning finns ett Skolmuseum med en tidstrogen lärosal och även ett stort antal bruksföremål från förra seklet. På nedre våningen finns ett inrett 40-talskök. Pressglasmuséet, visar vardagsglas fån mitten av 1800-talet. I Annexet finn ett Radiomuseum upprättat och skänkt av Einar Ahlin. I Loftsbodens övervåning är en pigkammare inredd och i samma hus finns på två våningar bruksföremål av olika slag.

 

 

 

Förening:

Folkärna Hembygdsförening

Skapad av: Margareta Nordman (2019-05-11 17:59:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Margareta Nordman (2020-02-02 19:05:34) Kontakta föreningen