Vårfruberga Friskola


Vårfruberga friskola startar

I samband med Strängnäs kommuns beslut att lägga ned landsbygdsskolorna bildades en ny organisation på Fogdön: Vårfruberga utbildning. Kärnan i bolaget är frustrerade föräldrar till barn i Fogdö skola. Tanken har varit att Vårfruberga utbildning ska starta en friskola – helst förlagd i Fogdö skolas lokaler. Under 2018 har Vårfruberga utbildning ansökt hos Skolinspektionen om att får starta fristående skolverksamhet för årskurserna F-3. Och i mitten av september kom det glädjande beskedet att Skolinspektionen godkänner ansökan och att man bedömt elevunderlaget vara tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas på lång sikt.

Under november 2018 har den nya styrelsen för Vårfruberga utbildning presenterat sig för Fogdöskolans nuvarande personal – med förhoppningen att den befintliga personalen ska söka tjänst på Vårfruberga friskola.

Det har också varit möjligt att ställa sig i kö till skolan. I november 2018 var där 52 barn. En ansökan om tillstånd att starta en förskola med fem avdelningar för 54 barn är inlämnad till Strängnäs kommun.

Den nya friskolan startar sin verksamhet höstterminen 2019 i Fogdö skolas gamla lokaler. Förhandlingar om köp av lokalerna pågår. (15 mars)

Image

Ordförande i Vårfruberga friskolas styrelse, Ola Larsson, rapporterar om läget för friskolan. Förhandlingar pågår mellan Jan Persson, Kilenkrysset och Strängnäs kommun om köp av den gamla skolan.

Fotograf: Håkan Becker

 

Förening:

Fogdöns Hembygdsförening

Skapad av: Barbro Widaeus (2019-01-08 13:11:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Barbro Widaeus (2019-03-16 10:08:26) Kontakta föreningen