Höstmöte den 4 oktober 2018


 
Image

Lena och Christer Odén uppmärksammade Fogdöspelmannen Pehr Eriksson
som föddes för 200 år sedan. Mycket av hans musikgärning finns
nedtecknad och även inspelad.
Fotograf: Tomas Wahlqvist

Image

Intervjun fortsätter.
Fotograf: Håkan Becker

Image

Vice ordförande Christina Svangren presenterade 2019 års planerade
verksamhet, kurser och evenemang och budget för dessa.

Image

Lena Odén spelade både på fiol och på en amerikansk cittra, en autoharpa.

Image

Med fioler, gitarr, amerikansk cittra och sång presenterade de Fogdöspelmannen
Pehr Erikssons repertoar så att golvet i bygdegården gungade i trefjärdedels
takt – alltmedan höstmörkret sänkte sig över Fogdön.

Höstmötesprotokoll

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

Förening:

Fogdöns Hembygdsförening

Skapad av: Barbro Widaeus (2018-10-30 19:33:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Barbro Widaeus (2018-12-08 14:46:32) Kontakta föreningen