Bli medlem

Välkommen som medlem i Fogdöns hembygdsförening

Medlemsavgiften för år 2023 är
150:- för enskild medlem och
200:- för familj
Bankgiro 654-0660
Uppge ditt namn och postadress samt e-postadress