Viktig information för dig som hyr våra lokaler

Den tillfälliga covid-19-lagen som trädde i kraft söndagen den 10 januari ger
regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande
smittskyddsåtgärder. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om
en så kallad begränsningsförordning, det vill säga hur många som får vistas inomhus i
till exempel butiker och gym – allt för att undvika trängsel och göra det enklare för alla
att hålla avstånd.


Den tillfälliga lagen omfattar även dig som hyr ut eller upplåter en lokal eller ett annat
utrymme inomhus för en tillställning eller en privat sammankomst. Du som uthyrare är
ansvarig för att begränsa antalet deltagare till högst åtta deltagare.
Det är Länsstyrelsen som ser till att lagen följs och i första hand kommer de att ge
information, råd och uppmaningar. Men det kan också bli aktuellt med mer tvingande
åtgärder som till exempel vite.


Exempel på lokaler är festlokaler som hyrs ut i hyres- och bostadsrättsföreningar,
föreningslokaler samt lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer.
Däremot omfattas inte rent privat verksamhet, till exempel om någon lånar ut sin
bostad till en bekant.


Den tillfälliga covid-19-lagen gäller fram till den 30 september 2021.
Du hittar mer information om den tillfälliga lagen och vad som gäller på

Länsstyrelsen Blekinges webbplats: Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen.

På Information, råd och riktlinjer om coronaviruset hittar du information, råd och riktlinjer kopplat till Karlskrona
kommuns verksamheter.


Editerad av: Morgan Andersson (2021-01-19 20:35:22)