Bli medlem

Vill du också bli en del av vår hembygdsförening?

Det gör du enkelt genom att betala din medlemsavgift till bankgiro 5304-2677 ange namn och adress.

Du kan även ordna medlemskap i samband med något av våra arrangemang.

Medlemsavgift 100 kronor per år för medlem över 18 år.

Medlemsavgift för ständig medlem 1000 kronor.