Om oss

För att öka gemenskapen i bygden och för att kunna förverkliga många bra projekt och idéer behövs flera engagerade medlemmar i föreningen. Alla är välkomna att delta i våra arrangemang.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 0455-36 30 26
E-postadress: [email protected]
Adress: Krogsmåla 572, 373 45 Rödeby

Styrelse
Ordförande: Lars Svensson

Vice ordförande: Aymonn Andersson

Sekreterare: Peter Standert Stålbrand

Kassör: Ronny Andersson

Ledamöter: Mats Eliasson, Morgan Andersson och Lennart Wallin

Suppleanter: Anna Jansson, Evy Hansson, Jan Hansson, Karl-Erik Karlsson, Leif Larsson och Inge Persson.

Valberedning: Tage Pettersson (sammankallande), Gunilla Andersson och Åke Johannesson,

Revisor: Britt-Marie Sjölander och Jonny Flymgård

Revisorsuppleant: Inger Johannesson och Rolf Andreasson

Hustomtar: Ayamonn Andersson och Ingvar Sallander

Tillsynsmän Allsjöns badplats: Benne Wiss och Stefan Abrahamsson

Studieledare och ombud SV Vuxenskolan: Lennart Wallin och Ronny Andersson

Ungdomsombud: Mats Eliasson

Arkivarie: Ayamonn Andersson

Bokförsäljare: Gunilla Andersson 0455-36 30 88

Pressreferent: Evy Hansson

Lotteriföreståndare: Jan Hansson

Webmaster: Morgan Andersson

Representanter i Blekinge hembygdsförbund: Ayamonn Andersson, Evy Hansson och Leif Larsson.

Representanter i Karlskrona landsbygds- och skärgårdsråd: Inge Persson, Ayamonn Andersson och Lars Svensson

Programkommitté: Gunilla Andersson, Karin Fredriksson, Evy Hansson, Inger Johannesson, Eva Johansson, Lilian Nyberg, Lennart Wallin och Lars Svensson

Byggnadskommitté: Ayamonn Andersson, Inge Persson, Lennart Wallin, Stig Hagfjärd och Tage Pettersson (sammankallande).

Uthyrning av hembygdsgården: Aymonn Andersson, 0455-36 30 88. 

 

Har du frågor är du välkommen att skriva till oss