Aktiviteter

Om oss

För att öka gemenskapen i bygden och för att kunna förverkliga många bra projekt och idéer behövs flera engagerade medlemmar i föreningen. Alla är välkomna att delta i våra arrangemang.

Kontaktuppgifter
E-postadress: [email protected]
Adress: Krogsmåla 572, 373 45 Rödeby

Styrelse
Ordförande: Lars Svensson

Vice ordförande: Aymonn Andersson

Sekreterare: Evy Hansson

Kassör: Ronny Andersson

Ledamöter: Mats Eliasson, Morgan Andersson och...

Läs mer >