Nyheter

Viktig information för dig som hyr våra lokaler

Den tillfälliga covid-19-lagen som trädde i kraft söndagen den 10 januari ger
regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande
smittskyddsåtgärder. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om
en så kallad begränsningsförordning, det vill säga hur många som får vistas inomhus i
till...

Läs mer >

Om oss

För att öka gemenskapen i bygden och för att kunna förverkliga många bra projekt och idéer behövs flera engagerade medlemmar i föreningen. Alla är välkomna att delta i våra arrangemang.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 0455-36 30 26
E-postadress: [email protected]
Adress: Krogsmåla 572, 373 45 Rödeby

Styrelse
Ordförande: Lars Svensson

Vice ordförande: Aymonn Andersson

Sekreterare: Peter Standert Stålbrand

Kassör: Ronny...

Läs mer >