Kontakta oss i styrelsen

Föreningen har sedan starten år 1937 samlat på föremål,bilder och dokument främst från äldre hantverk, jordbruk och lanthushåll.

Samlingen finns dels i ett arkiv i sockenstugan, dels vid Kalsta hembygdsgård

Föreningens adress:
Floda Hembygdsförening
Jan-Olov Andersson
Eriksro Strängstorp
64196 Katrineholm
 
 

Styrelse Floda hembygdsförening 2017

 

Ordförare: Örjan Lindgren  tel 0150/ 26095   0736 379855
Kassör: Kristina Söderstierna
Sekreterare: Jan-Olov Andersson 0150/27069

Ord. Ledamöter: Lars F. Eriksson, Kristina SöderstiernaAnders Bergfjord, Jan-Olov Andersson, Kar Källander, Ingalill Claesson.

 Suppleanter: Inga-Britt Eklöf-Palm, Per Persson, Rolf Sundkvist, Gunilla Eriksson, Mona Andersson, Nicka Fröberg, Eva Frykman.

Revisorer: Bengt Olsson, Gun Svensson, Marianne Larsson (ersättare)

Valberedning. Siv Larsson, Per Edlund, Håkan Söderstjerna