Om oss

 

Föreningen har sedan starten 1937 samlat på föremål, bilder och dokument främst från äldre hantverk, jordbruk och lanthushåll. samlingen finns dels i ett arkiv i sockenstugan , dels vid Kalsta hembygdsgård. 

 

Föreningens adress:
Floda hembygdsförening
Jan-Olov Andersson
Eriksro Strängstorp
64196 Katrineholm

Ordförande:  Per Edlund.  tel. 073-0701057 
Kassör:           Kristina Söderstierna. 070-7986998
Sekreterare:  Jan-Olov Andersson. tel. 0150-27069

Ord.ledamöter: Lars F Eriksson, Örjan Andersson,
                        Eva Frykman, Örjan Lindgren

Suppleanter: Per Persson,  Gunilla Eriksson, Mona Andersson, 
                        Nicka Fröberg,  Barbro Kindström, Göran Eriksson, Torgun Frisk

Revisorer:      Bengt Olsson, Gun Svensson, Håkan Kindström (ersättare)

Valberedning: Synnöve Eriksson, Håkan Söderstierna